ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

58

ΑΡΚΕΤΑ ΟΙΚΩΝΥΜΙΑ (πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά) τής Ελλάδος μετονομάστηκαν κυρίως μετά την ίδρυση τού νέου ελληνικού κράτους, καθώς και τον 20ό αιώνα, όταν η ελληνική επικράτεια έλαβε τη σύγχρονη μορφή της.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΛΕΞΙΚΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

57

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
Στα συνθετικά σχόλια που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα ομαδοποιούνται θεματικά και σχολιάζονται άφθονες ονοματολογικές πληροφορίες που δίδονται σε πολλά επί μέρους λήμματα τού παρόντος λεξικού.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο