-κρατία /-cracy ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ή ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ στην ΑΓΓΛΙΚΗ

55

Μια περιήγηση σε τέτοιες λέξεις, για να αντιλαμβανόμαστε κι εμείς από καιρού εις καιρό την εκφραστική δύναμη τής γλώσσας μας, όχι για καυχησιολογία αλλά για μεγαλύτερη συνειδητή προσπάθεια και ευαισθησία στην κατάκτηση τής γλώσσας μας, ήτοι στην καλλιέργεια τής σκέψης μας.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΛΕΞΙΚΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

54

Το Λεξικό Κυρίων Ονομάτων, το νέο λεξικογραφικό έργο τού καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη, είναι ένα ελκυστικό ταξίδι στον κόσμο των ονομάτων και συγχρόνως μια γοητευτική περιήγηση στις γειτονιές τού κόσμου και των ανθρώπων. Παρουσιάζει τη συναρπαστι-κή ιστορία των σημαντικότερων κυρίων ονομάτων, δηλαδή των ονομάτων τόπων και προσώπων, εξηγώντας αναλυτικά από πού προήλθαν και τι σημαίνουν.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΛΕΞΙΚΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

53

Το νέο λεξικό μου που μόλις κυκλοφορήθηκε
«Λεξικό Κυρίων Ονομάτων» (τοπωνυμίων και ανθρωπωνυμίων)
Κέντρο Λεξικολογίας, 2022, 687 σελίδες
Το κύριο όνομα αποτελεί «γλωσσική ταυτότητα» για ανθρώπους και τόπους, γι’ αυτό και είναι καθοριστικής σημασίας στην ζωή των ατόμων και των λαών.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 6

51

Τί πληροφορίες περιλαμβάνουν οι τύποι τού ΡΗΜΑΤΟΣ
Η λεξική σημασία που δηλώνει κάθε ρηματικός τύπος τής Ελληνικής συνοδεύεται υποχρεωτικά από συγκεκριμένες γραμματικές πληροφορίες, οι οποίες την εξειδικεύουν. Συνεπώς, κάθε ρηματικός τύπος αποτελεί σύνολο γραμματικών πληροφοριών με επίκεντρο τη λεξική σημασία. Οι πληροφορίες αυτές είναι: πρόσωπο + αριθμός + χρόνος + ποιόν ενεργείας (ή όψη) + τροπικότητα + διάθεση / φωνή.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο