ΛΕΞΙΚΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

53

Το νέο λεξικό μου που μόλις κυκλοφορήθηκε
«Λεξικό Κυρίων Ονομάτων» (τοπωνυμίων και ανθρωπωνυμίων)
Κέντρο Λεξικολογίας, 2022, 687 σελίδες
Το κύριο όνομα αποτελεί «γλωσσική ταυτότητα» για ανθρώπους και τόπους, γι’ αυτό και είναι καθοριστικής σημασίας στην ζωή των ατόμων και των λαών.
Η ποικιλία των δυνατοτήτων προσέγγισης των κυρίων ονομάτων, εξάλλου, είναι φανερή από το πλήθος των όρων ιδίως τής ονοματολογίας που αναφέρονται σε ονόματα: κυριωνύμια, τοπωνύμια, εθνωνύμια, ανθρωπωνύμια, προσωπωνύμια, θεωνύμια, αγιωνύμια, ανδρωνύμια, πατρωνύμια (πατρώνυμα), μητρωνύμια (μητρώνυμα), παρωνύμια, προσωνύμια, ιδιωνύμια, εξωνύμια (εξώνυμα), ενδωνύμια (ενδώνυμα), ζωωνύμια, φυτωνύμια, οδωνύμια, ναωνύμια, ορωνύμια, υδρωνύμια, εδαφωνύμια, δασωνύμια, δενδρωνύμια κ.ά.
Το Λεξικό Κυρίων Ονομάτων είναι από την φύση του πολυδιάστατο: ετυμολογικό, ιστορικό και πραγματολογικό (με ποικίλες γεωγραφικές, μυθολογικές, λαογραφικές, θρησκευτικές και άλλες πληροφορίες). Τελικά, ένα λεξικό πολιτισμικό και συγχρόνως βαθύτατα γλωσσικό.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο