ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

58

ΑΡΚΕΤΑ ΟΙΚΩΝΥΜΙΑ (πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά) τής Ελλάδος μετονομάστηκαν κυρίως μετά την ίδρυση τού νέου ελληνικού κράτους, καθώς και τον 20ό αιώνα, όταν η ελληνική επικράτεια έλαβε τη σύγχρονη μορφή της.
Σε ορισμένες περιπτώσεις πρόκειται για ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ τού ίδιου ή κοντινού οικιστικού συνόλου, ενώ σε άλλες για ΝΕΟΠΛΑΣΤΟ ΛΟΓΙΟ ΟΙΚΩΝΥΜΙΟ. Μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις τέτοιων μετονομασιών δίδονται στο ΕΙΚΟΝΟΛΕΞΟ που ακολουθεί. Περισσότερες συγκεντρώνονται στον κατάλογο των ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΛΗΜΜΑΤΩΝ τού Λεξικού Κυρίων Ονομάτων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Αναλυτικές πληροφορίες για το καθένα από αυτά τα ονόματα δίδονται στα αντίστοιχα λήμματα, στα οποία το οικωνύμιο έχει καταχωριστεί με την σημερινή του ονομασία. Όταν έχουν λάβει χώρα διαδοχικές αλλαγές ονόματος, στον πίνακα μνημονεύεται η πρώτη ή η παλαιότερη.
Από το «ΛΕΞΙΚΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ»
Το νέο λεξικό μου που μόλις κυκλοφορήθηκε
«Λεξικό Κυρίων Ονομάτων» (τοπωνυμίων και ανθρωπωνυμίων)
Κέντρο Λεξικολογίας, 2022, 687 σελίδες

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο