ΛΕΞΙΚΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

57

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
Στα συνθετικά σχόλια που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα ομαδοποιούνται θεματικά και σχολιάζονται άφθονες ονοματολογικές πληροφορίες που δίδονται σε πολλά επί μέρους λήμματα τού παρόντος λεξικού.


Τα σχόλια αυτά αποσκοπούν στην ανάδειξη των κύριων γλωσσικών, ιστορικών, φυσικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών που αξιοποιούνται διαχρονικά και διαγλωσσικά στον σχηματισμό ονομάτων (ανθρώπων και τόπων), παρέχοντας έτσι γενική και ενδιαφέρουσα εποπτεία των βασικών μηχανισμών τής ονοματοδοσίας.
Η κατάταξη των σχολίων σε θεματικές ομάδες, αν και ενδεικτική, ακολουθεί τη θεώρηση των κυρίων ονομάτων από δύο βασικές οπτικές γωνίες: α) γλωσσική (εξέταση των γλωσσικών και γλωσσολογικών παραγόντων που σχετίζονται με τον σχηματισμό των ονομάτων, π.χ. ετυμολογία, μορφολογία, μετωνυμία, σύνθεση κ.ά.), και β) εξωγλωσσική (εξέταση τού κόσμου καθώς και τού πολιτιστικού περιβάλλοντος που αποτελεί αφετηρία για τον σχηματισμό των ονομάτων, π.χ. γεωγραφία, ιστορία, θρησκεία, υλικός πολιτισμός κ.ά.).

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι. ΓΛΩΣΣΑ (γλωσσική θεώρηση των κυρίων ονομάτων) 305
Αρχαια συνθετικα 305
1. Αρχαία ονόματα με τη λέξη «ἀγορά»
2. Αρχαία ονόματα από τη λέξη «ἀλκή»
3. Ονόματα που προέρχονται από τη λέξη «ἅλς»
4. Αρχαία κύρια ονόματα με το πρόθημα «ἀμφι-»
5. Αρχαία ονόματα με τη λέξη «ἀνήρ»
6. Τοπωνύμια σύνθετα με το πρόθημα «αντι-»
7. Αρχαία ονόματα με τη λέξη «ἄριστος»
8. Αρχαία ονόματα με τη λέξη «ἀρχή»
9. Αρχαία ονόματα με τη λέξη «δῆμος»
10. Ανθρωπωνύμια με α΄ συνθετικό το «εὖ»
11. Αρχαία ονόματα με τη λέξη «ἵππος»
12. Αρχαία ονόματα με τη λέξη «κάλλος»
13. Αρχαία ονόματα με τη λέξη «κλέος»
14. Αρχαία ονόματα με τη λέξη «κράτος»
15. Αρχαία ονόματα με τη λέξη «λαός»
16. Αρχαία ονόματα με τη λέξη «μένος»
17. Αρχαία ανθρωπωνύμια από το «μῆδος»
18. Ανθρωπωνύμια με τη λέξη «νίκη»
19. Ανθρωπωνύμια με τη λέξη «ξένος»
20. Η αρχαία λέξη ὄψ, ὀπός («πρόσωπο, όψη» / «φωνή») ως συνθετικό αρχαίων ονομάτων
21. Αρχαία ονόματα με τη λέξη «σθένος»
22. Ονόματα με τη λέξη «στρατός»
23. Αρχαία ονόματα με τη λέξη «τέλος»
24. Αρχαία ονόματα με τύπο τού ρήματος «φαίνομαι»
Ετυμολογια 323
25. Προελληνικά τοπωνύμια και ανθρωπωνύμια
26. Ρωμαϊκά (λατινικά) ανθρωπωνύμια στην Ελληνική
27. Τουρκικά τοπωνύμια στην Ελλάδα
28. Σλαβικά τοπωνύμια στην Ελλάδα
29. Ιταλοβενετικά τοπωνύμια στην Ελλάδα
30. Αρωμουνικά (βλάχικα) τοπωνύμια και ονόματα στην Ελλάδα
31. Αρβανίτικα τοπωνύμια στην Ελλάδα
32. Τοπωνύμια τής Αμερικής με ινδιάνικη προέλευση
33. Ξένα τοπωνύμια με απώτερη ελληνική αφετηρία
34. Παλαιότερες λόγιες αποδόσεις ξένων τοπωνυμίων που δεν επικράτησαν
35. Επώνυμα: Ιστορία, μορφολογία και καταγωγή

 

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο