καλές επιπτώσεις;  ξανα-επ-αν-εμφανιστεί;

Επιπτώσεις με θετική/καλή σημασία; Λάθος!
Ακούστηκε από επίσημα χείλη ότι «οι επιπτώσεις (από κάποια μέτρα) θα λύσουν σημαντικά προβλήματα …». 

«Αν ξαναεπανεμφανιστεί o Covid-19…» Διπλό λάθος! Κι αυτό σε τηλεοπτική συζήτηση.
Το επανα- σημαίνει «ξανά».
Το «επανεμφανιστεί» αρκεί, αλλιώς έχουμε στη λέξη «ξανά και ξανά».
Και δεν είναι «ο (αρσενικό) Covid-19», γιατί Covid-19 είναι η νόσος, η ασθένεια, όχι ο κορωνοϊός.

επιπτώσεις
Η λέξη χρησιμοποιείται με αρνητική σημασία όπως —λιγότερο— και η λέξη συνέπειες. Θετικά χρησιμοποιείται η λέξη αποτελέσματα: «Αν δεν υλοποιήσετε ό,τι συμφωνήσαμε, θα υπάρξουν συνέπειες / επιπτώσεις» (όχι: θα υπάρξουν αποτελέσματα) – «Η εφαρμογή αυτής τής θεραπείας έφερε καλά αποτελέσματα» (όχι: καλές συνέπειες / επιπτώσεις) – «Η επιτυχία τής αντικαπνιστικής εκστρατείας είχε εξαιρετικά αποτελέσματα» (όχι: εξαιρετικές συνέπειες / επιπτώσεις) στη μείωση τού αριθμού των νέων καπνιστών…»

ξανα-επ-αν-εμφανιστεί  ΠΡΟΣΟΧΗ! επανάληψη 3ου βαθμού !
ξανα-επ-ανα- :
3       2     1   

Η αρχ. πρόθεση ἀνά απαντά εκτεταμένα ως α΄ συνθετικό ρημάτων, στα οποία δηλώνει […] επανάληψη, π.χ. ἀνα-κινῶ, αναδιοργανώνω, ανακατανέμω.
Νωρίς υπήρξε η τάση ενισχύσεως τού ἀνα- με άλλες προθέσεις. Έτσι προήλθε το  ἐπ-ανα- (με την πρόθ. ἐπί, π.χ. αρχ. ἐπανα-κάμπτω, ἐπανα-φέρω, ελνστ. ἐπανα-παύομαι) και ἐξ-ανα- > μεσν. ξανα- (με την πρόθ. ἐξ, π.χ. μεσν. ξανα-γυρίζω, ξανα-ζητῶ, ξανα-παίρνω κ.λπ.).

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο