Η εκδίκηση τού Παρατατικού ! 

Σε δελτίο ειδήσεων τής Δημόσιας Τηλεόρασης άκουσα «ο κατηγορούμενος απολογούταν επί μιάμιση ώρα». Απολογούταν! Άρα και «το αυτοκίνητο κινούταν»; Και «αν δεν ειδοποιούταν, τι θα συνέβαινε»; Πραγματική δυσκολία, ιδίως για  κάποια λόγιας προελεύσεως ρήματα που χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις στο γ΄ ενικό τού μεσοπαθητικού Παρατατικού. Η λύση απλή∙  αυτή που σού δίνει η χρήση και επικυρώνει το αφτί σου: απολογείτο, (ε)κινείτο, ειδοποιείτο. Η «παράκαμψη» με χρήση τού γ΄ πληθυντικού αντί τού γ΄ενικού (ο κατηγορούμενος) απολογούνταν, (το αυτοκίνητο) κινούνταν, (ο τάδε) ειδοποιούνταν δεν αποτελεί λύση. Ας αποφύγουμε τα προκλητικά ακόμη : ασχολούταν, εξυπηρετούταν, απειλούταν, κατηγορούταν κ.τ.ό. χρησιμοποιώντας τα ασχολείτο, εξυπηρετείτο, απειλείτο, κατηγορείτο. 

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο