ΛΕΞΕΙΣ ΑΠΟ ΗΡΩΕΣ ΓΝΩΣΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Από το (υπό έκδοσιν) 10ο κατά σειράν Λεξικό μου υπό τον τίτλο «Λεξικό Κυρίων Ονομάτων» (687 σελίδων), που περιλαμβάνει τοπωνύμια (ελληνικά και ξένα, αρχαία και νέα) και ανθρωπωνύμια (ελληνικά και ξένα, αρχαία και νέα), δίνω ―και θα δώσω περισσότερα― «συγκεντρωτικά λήμματα» τα οποία περιλαμβάνονται στο «Ένθετο» τού Λεξικού (123 σελίδων).
2022 19

Σήμερα το β΄ μέρος τού συγκεντρωτικού λήμματος «Λέξεις από ήρωες δημοφιλών λογοτεχνικών μυθιστορημάτων»

 

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο