ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ...

Πόσο καλά γνωρίζω τις σημασίες «απαιτητικών» (δύσκολων) λέξεων!
1. ενωτίζομαι 2. αδολεσχία 3. αλυσιτελής 4. κυβίστηση 5. συλφίδα 6. φληναφήματα 7. έκφανση 8. απεμπολώ 9. εικοτολογία 10. σκολιός

Οι ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ στο εικονόλεξο που ακολουθεί:

9-10 σωστές απαντήσεις ΑΡΙΣΤΑ
7-8 σωστές απαντήσεις ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ
5-6 σωστές απαντήσεις ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΑ
3-4 σωστές απαντήσεις ΚΑΛΑ
1-2 σωστές απαντήσεις «πού πας εσύ, ρε Καραμήτρο!....»

12

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο