Σε προσκυνώ Γλώσσα

Fame

Μια μικρή αλλά συμπαγής ομάδα "προσκυνούμε", δηλ. υπηρετούμε με σεβασμό την γλώσσα μας, προσπαθώντας να αναδείξουμε καίριες διαστάσεις της αλλά μαζί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ομιλητές τής γλώσσας μας.

Είναι ενδιαφέρον πόσο πολλοί τηλεθεατές αγκάλιασαν την προσπάθειά μας κατακλύζοντάς με ερωτήσεις, ενίοτε πολύ δύσκολες. Ευχαριστώ όσους μάς εμπιστεύτηκαν και πάσχισα να ανταποκριθώ στις προσδοκίες τους, έχοντας την επιστημονική ευθύνη αυτής τής προσπάθειας. 90 ωριαίες εκπομπές για την γλώσσα μας υπάρχουν πια δωρεάν στην διάθεση τού τηλεοπτικού κοινού στον στθμό τής Βουλής.