ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ - Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ που συχνά υποτιμούμε εμείς οι Έλληνες...

 61
 
abyssal,
aegis
agonistic,
allegory
allergic
ampoule (< amphora)
amylum
anachronistic,
analgesic
analogue
anastrophe
anathema
anchorite (αναχωρητής)
android
anecdotist
anemometer,
anodyne SYN : analgetic, analgesic,
anomym,
anonym
anthropomorphous
antimicrobial
antipathy
apo(p)thegm,
apodal / apodous,
apogee
apologue,
apoplexy
apostasy,
apostate
apotheosis
arcadian
argus-eyed
ascetic
aseptic
asthenopia,
ataractic,
atrophy
automaton
axiomatic
Βathos

blasphemous,

brachypterous,

bucolic SYN: arcadian,
Cacography
cacophnous
cacophony
calamari,
cardiomegaly / megacardia/ megalocardia,
cataplasm,
cathexis
caustic
cenotaph
centromere SYN: kinetochore,
chloasma
choler
choleric
chrism
chronic
cinematographer
clepsydra
clerisy
crystal
Deleterious
demagogue
despotism
diadem
diagnostician
diaphanous
diatribe
didactic
dieresis
diskette
drachm
dramatist
dramaturgy
Ecesis
ectothermic
ecumenical
egocentric
elegy
elephantine
emetic
empathize
empirical
enchiridion
encomium SYN: eulogy paean panegyric
endocarp
endothermic
engram
enigmatic
ephemeral
epicure
epicurean
epigram
epitomize
eristic
ether
etherial
ethnic
eulogy
evangelist
exothermic
Gastronome
gyrate
gyrus
Halcyon
hamartia
harmonium
hebdomadal
hegemony
helicon
heliotherapy
hermitage [ερημίτης]
hieratic
hilarity
homochromati
chorologist
hydrophyte
hydroponics
hypersensitive
hypnopedia
hypocorism
Idenoidal
idiosyncracy
idolize
illogic
impracticable
inauthentic
intone
intoxication
iota
Kinetic
koine
Labyrinthine
laconic
laic
larynx
lobe
lordosis
lycanthrope
lyceum
Machination
macrocosm
mantic SYN: prophetic
matriarch
megahit
melancholy
microbe
misanthropic
mnemonic
monolithic
monomania
monotonous
myelin(ated)
myopia
Necrology
necromancer
necropsy
nectary
neonate
neophyte
neoplasm
numismatist
nyctalopia
Oenophile
orphic SYN: mysterious mystical
orthography
ostracise
overzealous
Panacea
pandemonium
panegyric
panorama
paradigm
paragon
parapraxis
parhelion
parochial
paronomasia
paroxysm
pathos
pedagogue
pedagogy
periphrasis
petrous
phalanx
phantasmagoric
pharos
phellem (<φελλός) —
philippic
philology
phlegmatic (SYN: stoical, apathetic, lymphatic)
phloem (φλοιός)
phylactery
phytophagous
plectrum
pleonastic (SYN tautological)
plethora
plexor
polemic
political
polymorphism SYN pleomorphism
pompous
prognosticate
prosody SYN metrics
pyrexia
pyrite
pyrosis
Rhetorecian
rhetorician
rhizome
Sardonic
satirist
scatology
scepticism
schism
sibylline
skeptic
somatic
sophistry SYN sophism, sophistication
splenetic
stentorian
stoicism
strabism
sybarite
sycophant
symposiarch
syncope
synthetic
Telamon
telepathy
tetragon
thaumaturge
thermal
threnody
troglodyte
typify
tyrannical
Zealot
zoophagous