Ομιλία τού καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών στη Θεσσαλονίκη

Ο καθηγητής Γ. Μπαμπινιώτης την Τετάρτη 10 Απριλίου και ώρα 18.30 θα πραγματοποιήσει ομιλία με τίτλο «Η δύναμη τής ελληνικής γλώσσας με αναφορά και στη γλώσσα τής δικαιοσύνης», στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου στη Θεσσαλονίκη