Ανάταξη τής Εκπαίδευσης από μια νέα κυβέρνηση

Η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις επικείμενες εκλογές πρέπει να έχει έτοιμο σχεδιασμό ανάταξης τής Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων. Aλλη σίγουρη λύση (μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα) για μια ουσιαστική και βαθιά θεμελιωμένη ανάκαμψη τής χώρας πέραν τής παιδείας δεν φαίνεται να υπάρχει.

Διαβάστε το πλήρες άρθρο εδώ.

Εκτύπωση