Αγγλικές λέξεις πλασμένες από τα Ελληνικά

Έχει ενδιαφέρον να βλέπουμε κατά καιρούς τις λέξεις που δίνει η ιστοσελίδα «The word of the day», για να συνειδητοποιούμε τον ρόλο που παίζει η Ελληνική στην αγγλική γλώσσα.

Μερικές πρόσφατες: syncope, anemometer, paroxysm, phlegmatic, epicure, hydrophyte, engram, cataclasm, threnody, myelinated, overtone, dyspepsia, myopia, telamon, dieresis, emetic, asthenopia, monomania, solecism, pyrexia, neonate (υβρίδιο), eulogy matriarch (υβρίδιο), homochromatic 

Ανατρέχοντας σε αγγλικά λεξικά, αντλούμε τις ακόλουθες πληροφορίες ως προς τις ΣΗΜΑΣΙΕΣ, την ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ και την ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ που πλάστηκαν μερικές από αυτές τις λέξεις.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 λέξεις από την ελληνική πώς πλάστηκαν πίνακας δημοσίευση 13 Νοεμβρίου 2023

 

Ετικέτες: Αγγλικά, Ελληνικά

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο