Οι ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ στη γλώσσα

Όταν ως ομιλητές θέλουμε να εξειδικεύσουμε σε μεγάλο βαθμό την  πληροφορία ρημάτων που χρησιμοποιούμε, καταφεύγουμε στις λεγόμενες «επιρρηματικές προτάσεις», αυτές που εισάγονται με διαφόρους «επιρρηματικούς /υποτακτικούς συνδέσμους».
Πρόκειται για ένα (κλειστό) σύστημα γλωσσικών στοιχείων τα οποία δηλώνουν βασικές σημασίες (χρόνο, αιτία, σκοπό, αποτέλεσμα, εναντίωση κ.λπ.),  εισάγοντας ολόκληρες προτάσεις («επιρρηματικές» / «δευτερεύουσες» «εξαρτημένες» / «υποτεταγμένες») που συμπληρώνουν την κύρια πληροφορία (την «κύρια πρόταση»).  

Ο τρόπος εξειδίκευσης τής πληροφορίας τού ρήματος με επιρρηματική πρόταση είναι μια δυνατότητα επιλογής που παρέχεις η γλώσσα, όταν χρειάζεται να διευρύνουμε την απλούστερη εξειδίκευση που πετυχαίνουμε με τη χρήση ενός απλού επιρρήματος ή μιας απλής εμπρόθετης φράσης («Εξήγησε προσεκτικά» — «Εξήγησε με [μεγάλη…] προσοχή» — «Εξήγησε, αφού πρόσεξε να μη θίξει κανέναν από τους ενδιαφερομένους οι οποίοι θα μπορούσαν να ανατρέψουν το σχέδιό του».

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο