Ο φιλόσοφος Κώστας Αξελός για τη γλώσσα

Σημαντικές σκέψεις για τη γλώσσα (τον λόγο) τού φιλοσόφου Κώστα Αξελού (1924-2010) στο έξοχο βιβλίο του «Το παιχνίδι τού κόσμου» (Εστία 2018) ("Le jeu du monde" 1969)

«Καθώς ξετυλίγεται, μια γλώσσα ξετυλίγει τον κόσμο» (σελ. 128)

«Ο λόγος είναι ρήμα, καίτοι θεμελιώνοντας και υπερβαίνοντας το δικό του γίγνεσθαι-ρήμα» (σελ. 129)

«Εδώ και δυυόμισι χιλιάδες χρόνια, όλα όσα είναι και γίνονται εμφανίζονται στο φως τού λόγου: από τον λόγο και ως λόγος» (σελ. 128)

«Πολύ γρήγορα ο λόγος διακλαδώνεται: από τη μεριά των λέξεων και τής ομιλίας, τής γλώσσας και τής γλωσσικής δομής (που τις αναλαμβάνουν η γραμματική και το συντακτικό, η ρητορική και η λογική, η λογοτεχνία κι η φωνολογική και σημασιολογική γλωσσολογία) κι από τη μεριά των σχημάτων, των αριθμών και των (γεωμετρικών και μαθηματικών) σχέσεων. Οι δύο δρόμοι έχουν την τάση να συναντώνται σε τυποποιήσεις, στις δομές και στις αξιωματικές διατυπώσεις, παρότι οι δύο αυτές διαδρομές τού λόγου δεν κατορθώνουν να έλθουν σε διάλογο» (σελ. 128-9)

«Το παιχνίδι που συνδέει ένα σύνολο ήχων και μια λέξη ή μια έννοια —ένα σημείο— είναι καθαρά συμβατικό» (σελ.131)

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο