μεταγλώσσα

λέξεις, όροι, σύμβολα που χρησιμοποιούνται στη γλώσσα για να μιλήσουμε, να περιγράψουμε ή να αναφερθούμε στην ίδια τη γλώσσα· ορολογία και ειδική μορφή έκφρασης στις διάφορες επιστήμες.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Οι όροι «ονοματική φράση» και «ρηματική φράση» χρησιμοποιούνται στη μεταγλώσσα τού συντακτικού.

Χρειάζεται πάντα μια «μεταγλώσσα», στην οποία να μπορεί να οριστεί, να περιγραφεί ή να εξηγηθεί η ίδια η γλώσσα τού λόγου.

Η μαθηματική μεταγλώσσα και γενικότερα η μεταγλώσσα των θετικών επιστημών δεν είναι πάντοτε εύκολα κατανοητή από μη ειδικούς.

- μεταγλωσσικός, -ή, -ό, μεταγλωσσικά επίρρ.

ΕΤΥΜ. λόγια λέξη τής Νέας Ελληνικής, μεταφραστικό δάνειο από το αγγλ. υβριδικό σύνθετο metalanguage.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο