Για τη σημασία τού Ελληνικού Αλφαβήτου ως βάσης τού γραπτού μας πολιτισμού

Ο μεγάλος μαθηματικός, φυσικός και αστρονόμος Galileo (Γαλιλαίος) στον Διάλογό του λέει ότι το αλφάβητο είναι η πιο μεγάλη ανακάλυψη τού ανθρώπου, «μεταδίδει τις πιο κρυφές του σκέψεις σε οποιοδήποτε άλλο άτομο… με δυσκολία όχι μεγαλύτερη από αυτή που δημιουργούν οι συνδυασμοί εικοσιτεσσάρων μικρών χαρακτήρων πάνω σε μια κόλλα χαρτί».
(Galileo Galilei (1564-1642) 1632: "Διάλογος περί των δύο μεγίστων συστημάτων τού κόσμου" (Dialogo sopra i duo massimi sistemi del mondo)

Ο καθηγητής David Diringer (Καίμπριτζ), αυθεντία στη μελέτη τής γραφής ανά τον κόσμο, έχει πει: «Στην ιστορία τής αλφαβητικής γραφής καθοριστική υπήρξε η συμβολή των Ελλήνων. Όλα τα αλφάβητα που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Ευρώπη τελούν σε άμεση ή έμμεση σχέση με το αρχαίο ελληνικό. […] ανέπτυξαν (το αλφάβητο) σε τέτοιο βαθμό, ώστε επί τρεις χιλιάδες χρόνια απετέλεσε το πιο πρόσφορο όχημα για την έκφραση των σκέψεων και την επικοινωνία ανθρώπων όλων των φυλών, των θρησκευτικών πεποιθήσεων και των γλωσσών».
(David Diringer (Cambridge) 1948: “The Alphabet. A Key to the History of Mankind” (New York: Philosophical Library)

Ο Eric Havelock (καθηγητής φιλοσοφίας στα πανεπιστήμια τού Χάρβαρντ και τού Γέιλ) εκτίμησε τη σημασία τού ελληνικού αλφαβήτου ευρύτερα για τον πολιτισμό λέγοντας: «Η επινόηση τού ελληνικού αλφαβήτου, σε αντίθεση με όλα τα προηγούμενα συστήματα περιλαμβανομένου τού φοινικικού, στοιχειοθέτησε στην ιστορία τού ανθρώπινου πολιτισμού ένα γεγονός, η σπουδαιότητα τού οποίου δεν έχει ακόμη γίνει πλήρως αντιληπτή. Η εμφάνισή του διαχωρίζει όλους τους προελληνικούς πολιτισμούς από τους μεθελληνικούς» και «Η απλότητα και η χωρητικότητα (spacing) τού ελληνικού αλφαβήτου υπήρξαν καίριοι παράγοντες για τη μετάβαση στον γραπτό πολιτισμό».
(Eric Havelock (Harvard και Yale) 1981: “The Literate Revolution in Greece and its Cultural Consequences" (Prinston University Press)

«Το ελληνικό αλφάβητο: Αλφάβητο - Γραφή - Ορθογραφία»,  Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα 2018

 2019

 

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο