Όχι εν μέρη! Ούτε εν πάση περιπτώση!

Είδα πάλι χθες σε τηλεοπτικό υποτιτλισμό να γράφεται «εν μέρη» και μού θύμισε το συχνά ανορθόγραφα επίσης γραφόμενο «εν πάση περιπτώση»! Όχι «εν μέρει», αλλά «εν μέρΕΙ». Όχι «εν πάση περιπτώση», αλλά «εν πάση περιπτώσΕΙ». Πρόκειται για δοτικές των παλαιών τριτοκλίτων ονομάτων (μέρος, μέρους, [δοτ.] μέρει — περίπτωσις, περιπτώσεως, [δοτ.] περιπτώσει). 

Περισσότερα και εκτενής εξήγηση στο Λεξικό μου «των δυσκολιών και των λαθών»  

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο