απαθανατίζω

< αρχ. ἀπαθανατίζω [ήδη τον 5ο αι. π.Χ. στον Πλάτωνα] < ἀπ(ο)- + -αθανατ(ίζω) < ἀθάνατος.

ΕΤΥΜ. ΠΕΔΙΟ

απαθανάτιση < ελνστ. ἀπαθανάτι-σις.

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

απαθανατίζω

Επειδή το ρήμα συντίθεται ως προς το β΄ τμήμα του από το επίθ. αθάνατος, σωστός είναι ο τύπος απαθανατίζω (με -) και όχι απο-θανατίζω, που πιθανώς οφείλεται σε επίδραση των πολλών συνθέτων τού απο- και στη διαδοχή πολλών -α-. Ας σημειωθεί ότι η πρόθεση απο- κατά κανόνα δεν διατηρεί το τελικό της φωνήεν, όταν το β΄ συνθετικό αρχίζει από φωνήεν, π.χ. απ-αγγέλλω, απ-αριθμώ, απ-άγω, απ-αρτίζω.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο