κύκνειο άσμα

κύκνειος (-α, -ο)

στη ΦΡ. κύκνειο άσμα το τελευταίο έργο πνευματικού δημιουργού, ιδίως ποιητή, καλλιτέχνη ή συγγραφέα, πριν από τον θάνατό του.

Με αυτό το μάθημα, που αποτελεί το κύκνειο άσμα του, ο δημοφιλής πανεπιστημιακός δάσκαλος αποσύρεται και συνταξιοδοτείται.

Το κύκνειο άσμα τού Σεφέρη είναι το «Τετράδιο Γυμνασμάτων Β΄», το οποίο εκδόθηκε το 1976, με επιμέλεια τού Γ.Π. Σαββίδη.

&
 Ο «Δον Ζουάν» δεν είναι νεανικόν αμάρτημα, αλλά το κύκνειον άσμα ωρίμου ποιητού, καταθέτοντος ήδη τον κάλαμον ίνα τρέξη ν’ αποθάνη υπέρ ημών. (Εμμανουήλ Ροΐδης)

 ΕΤΥΜ. αρχαία λ., < κύκνος.

κύκνειο άσμα. Η φράση κύκνειο άσμα είναι ελληνιστική και αντανακλά τη διαδεδομένη αρχαία αντίληψη ότι ο κύκνος τραγουδά με γλυκιά φωνή όταν διαισθανθεί τον θάνατό του. Επί παραδείγματι, με κύκνειο άσμα παρομοιάζει τον τελευταίο θρήνο η Κλυταιμνήστρα στην τραγωδία τού Αισχύλου Αγαμέμνων (στ. 1444-5: ἡ δέ τοι κύκνου δίκην τὸν ὕστατον μέλψασα θανάσιμον γόον). Η παροιμιώδης αυτή φράση εξηγείται ως εξής από τον γραμματικό τού 2ου αιώνα μ.Χ. Διογενιανό: κύκνειον ᾆσμα· ἐπὶ τῶν ἐγγὺς θανάτου ὄντων καὶ τὰ τελευταῖα φθεγγομένων. Οἱ κύκνοι γὰρ ἀποθνῄσκοντες ᾄδουσι.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο