Πρόταση : ανεπάνδρωτο στα Ελληνικά το αγγλικό drone

Με ρωτούν για την πιθανή ονομασία στα Ελληνικά μονολεκτικώς των «μη επανδρωμένων αεροσκαφών», αυτών τα οποία  στην Αγγλική ονομάζονται drone (λέξη που μάλλον είναι ηχομιμητική και αρχικά σήμαινε «βόμβος» — «βόμβος  μέλισσας» – «κηφήνας»).

Μια πιθανή ελληνική απόδοση τής λέξης με διαφάνεια στη σημασία της που θα την καταστήσει εύκολα κατανοητή από όλους θα ήταν να ονομασθεί ανεπάνδρωτο (από το επανδρώνω, κατά στο σχήμα κατορθώνω – ακατόρθωτο, εκπληρώνω – ανεκπλήρωτο, καθιερώνω – ακαθιέρωτο, διαβρώνω – αδιάβρωτο κ.τ.ό.). Πρόκειται για ένα ουσιαστικοποιημένο επίθετο, κατά παράλειψη τού ουσιαστικού αεροσκάφος : ανεπάνδρωτο (αεροσκάφος).

Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλες εν χρήσει μονολεκτικές αποδόσεις τής λέξης που δεν τις γνωρίζω ή και να υπάρχουν καλύτερες, πιο εύστοχες αποδόσεις από φίλους / ακολουθούντες.

 Ίδωμεν!

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο