Ακαδημία 

Ακαδημία< αρχ. Ἀκαδημία / Ἀκαδήμεια < Ἀκάδημος (κύριο όνομα), αβεβ. ετύμου, πιθ. < *Fεκά-δημος < ἑκάς «μακριά» + δῆμος. Tο ίδιο α΄ συνθ. απαντά πιθανότατα και στο ἑκη-βόλος «αυτός που βάλλει από μακριά», επίθ. τού Απόλλωνος και στον συντετμημένο τ. Ἑκάβη. Κατ’ άλλους, το α΄ συνθ. πρέπει να αναχθεί στο ἑκών «εκούσιος». Ο νεότ. όρ. Ακαδημία «ανώτατο πνευματικό ίδρυμα» (ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1926) προέρχεται (ως αντιδάν.) από το γαλλ. académie < ιταλ. accademia < λατ. academia < αρχ. Ἀκαδημία «ιερό άλσος τής Αττικής», όπου βρισκόταν και η Ἀκαδήμεια τού Πλάτωνος (ιδρύθηκε περ. το 380 π.Χ.)].

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο