απόγνωση

Παράγεται από το ἀπογιγνώσκω < ἀπὸ + γιγνώσκω. Και οι δύο λέξεις ἀπόγνωσις – ἀπογιγνώσκω είναι αρχαίες λέξεις.
ἀπογιγνώσκω = εγκαταλείπω μια ιδέα, ένα σχέδιο, μια πρόθεση > εγκαταλείπω κάτι που δεν γεννά ελπίδες > απελπίζομαι – παραιτούμαι

απόγνωση είναι η απομάκρυνση από τη γνώση, η παραίτηση, η άρνηση, η απόρριψη τής γνώσης, η ηθελημένη συνειδητή άρνηση τής γνώσης και τού ό,τι αυτή παρέχει ή συνεπάγεται· η θέση τού να μη θέλω να ξέρω τίποτε, να μη με θέλγει τίποτε, να αρνούμαι κάθε τι που θα μού γεννούσε ενδιαφέρον ή θα μού προσέφερε ευχαρίστηση, η άρνηση τής απόλαυσης που θα μπορούσε να μού προσφέρει οτιδήποτε

Τελικά, η απόγνωση φθάνει να είναι η απόληξη τού συνεχούς που έχει ως σημείο εκκίνησης την απόλαυση: το ανώτατο σημείο είναι η απόλαυση και το κατώτατο σημείο η απόγνωση· είναι η μετάπτωση από την υπέρτατη ευχαρίστηση στην απόλυτη εγκατάλειψη.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο