Ετυμολογία: Κωνσταντίνος - Ελένη

Κωνσταντίνος

< μτγν. Kωνσταντῖνος < λατ. Constantinus < επίθ. constans «σταθερός, βέβαιος»].

Ελένη

< αρχ. Ἑλένη, αβέβ. ετύμου. Eνδιαφέρουσα φαίνεται η εκδοχή τού H. Grégoire, ότι Ἑλένη < *Fελένα < *Fενένα (με ανομοίωση), που συνδ. με το λατ. Venus «Aφροδίτη». Ενδιαφέρουσα επίσης είναι η σύνδεση με μια ρίζα *vel-/svel- «λάμπω» (σανσκρ. svarati «λάμπει, φωτίζει») ή πιθ.  με ΙΕ ρίζα  *wel- «στρέφω, γυρίζω» (wel-ena > Ἑλ-ένη).  Tο όνομα έχει περάσει σε ξέν. γλώσσες μέσω τής ελλην. μυθολογίας, π.χ. αγγλ. Helen, γαλλ. Hélène κ.ά. όπου έχει διατηρηθεί η δασεία τού Ἑλένη με τη μορφή τού h-.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο