Ονομασίες (κτηρίων, ιδρυμάτων κ.ά.) από ονόματα εθνικών ευεργετών

2022 34

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ που με δωρεές και κληροδοτήματά τους δημιουργήθηκαν σπουδαία κοινωφελή έργα έχουν λάβει το όνομά τους αρκετά ιδρύματα και οργανισμοί, καθώς και τα κτίσματα όπου φιλοξενούνται.Από το νέο λεξικό μου «Λεξικό Κυρίων Ονομάτων» που θα κυκλοφορηθεί σε λίγες μέρες δίνω σήμερα ένα δείγμα, τα σύνθετα τής λέξης «λαός», όπως εμφανίζονται στο ΕΝΘΕΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ τού λεξικού με τον τίτλο «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ».

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
Στα συνθετικά σχόλια που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα ομαδοποιούνται θεματικά και σχολιάζονται άφθονες ονοματολογικές πληροφορίες που δίδονται σε πολλά επί μέρους λήμματα τού παρόντος λεξικού. Τα σχόλια αυτά αποσκοπούν στην ανάδειξη των κύριων γλωσσικών, ιστορικών, φυσικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών που αξιοποιούνται διαχρονικά και διαγλωσσικά στον σχηματισμό ονομάτων (ανθρώπων και τόπων), παρέχοντας έτσι γενική και ενδιαφέρουσα εποπτεία των βασικών μηχανισμών τής ονοματοδοσίας.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο