ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ: (3) ΑΝΩ ΤΕΛΕΙΑ - (4) ΔΙΣΤΙΓΜΟ

2022 33

άνω τελεία
Η άνω τελεία (ή άνω στιγμή) χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ημιπερίοδο. Κατά την ορολογία τής παραδοσιακής γραμματικής, στον γραπτό λόγο περίοδος θεωρείται το διάστημα ανάμεσα σε δύο τελείες. Ημιπερίοδος είναι το διάστημα μεταξύ τελείας και άνω τελείας. Η άνω τελεία δηλώνει ότι οι δύο προτάσεις είναι συνδεδεμένες νοηματικά (χωρίς να συνδέονται μέσω τής παράταξης ή τής υπόταξης):
Η ανακαίνιση του κτηρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα· άλλωστε η επιδότηση έχει ήδη εγκριθεί από τον δήμο.

δίστιγμο (ή άνω-κάτω τελεία / άνω-κάτω στιγμή / δύο τελείες / διπλή τελεία)
Το δίστιγμο χρησιμοποιείται:
• για να εισαγάγει κατάλογο στοιχείων:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν εις διπλούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Αίτηση για τη συγκεκριμένη θέση κατά ειδικότητα. β. Αντίγραφο πτυχίου.
• για να εισαγάγει παράθεμα:
Θα υιοθετήσουμε τον στίχο τού ποιητή: «Μικροζημιές και μικροκέρδη συμψηφίζονται».
• για να συνδέσει δύο προτάσεις, από τις οποίες η δεύτερη επεξηγεί την πρώτη:
Ο στόχος του ήταν διττός: Να ανακόψει την προέλαση τού εχθρού και να ανυψώσει το ηθικό των συμπατριωτών του.
• προκειμένου να συγκεκριμενοποιήσει το περιεχόμενο ενός θέματος σε κείμενο με επιγραμματικό χαρακτήρα (όπως σε ταξιδιωτικό κατάλογο ή τίτλο εφημερίδας):
Α΄ βραβείο: ταξίδι τριών ημερών στη Ρώμη.
Συμβασιούχοι: αίσθηση από την απόφαση Πρωτοδικείου.

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΟΥ:
Σύγχρονη Σχολική Γραμματική για όλους (Β΄ έκδοση 2019, Κέντρο Λεξικολογίας, 487 σελίδες)

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο