ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ: (1) Η ΤΕΛΕΙΑ

2022 32

ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ: (1) Η ΤΕΛΕΙΑ

Η στίξη στον γραπτό λόγο είναι βασική λειτουργία με συντακτικό και σχολιαστικό / κειμενικό ρόλο. Έχει συμβατικό χαρακτήρα (διαφέρει ενίοτε στην πρακτική χρήση τού γραπτού λόγου των γλωσσών) και εξυπηρετεί η μεν συντακτική στίξη κατεξοχήν την κατανόηση των γραφομ:ένων, η δε σχολιαστική στίξη κυρίως την στάση τού γράφοντος απέναντι σε πρόσωπα και πράγματα.


Η στίξη στον γραπτό λόγο είναι βασική λειτουργία με συντακτικό και σχολιαστικό / κειμενικό ρόλο. Έχει συμβατικό χαρακτήρα (διαφέρει ενίοτε στην πρακτική χρήση τού γραπτού λόγου των γλωσσών) και εξυπηρετεί η μεν συντακτική στίξη κατεξοχήν την κατανόηση των γραφομένων, η δε σχολιαστική στίξη κυρίως την στάση τού γράφοντος απέναντι σε πρόσωπα και πράγματα.
Θα σχολιάσω εδώ σταδιακώς μερικά από τα κύρια σημεία στίξεως.
Αρχίζω με την ΤΕΛΕΙΑ.

Α) Η ΤΕΛΕΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
• για να δηλώσει το τέλος περιόδου: Έτοιμο είναι και το ασανσέρ για άτομα με αναπηρία. Θα παραδοθεί στο τέλος τής εβδομάδας.
• για τη σύντμηση λέξεων: Ο ποιητής Κ. Π. Καβάφης γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1863.
• στους αριθμούς, για τη διάκριση χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων κ.λπ., ξεκινώντας από τα δεξιά ανά τρία ψηφία, π.χ. 6.891 εισιτήρια, 15.000 ευρώ.
Δεν χρησιμοποιείται στις χρονολογίες, π.χ. το 1100 μ.Χ.
Β) Η ΤΕΛΕΙΑ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
• σε τίτλους (εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων, κεφαλαίων βιβλίου κ.α.):
Έρχονται νέοι φόροι
Παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα
• σε λεζάντες φωτογραφιών: Ο Πρόεδρος τής Δημοκρατίας ξεναγείται στην Ακρόπολη
Γ) ΧΡΗΣΗ Η ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ:
Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.ΥΔ.Α.Π. αλλά και ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΟΥ:
Σύγχρονη Σχολική Γραμματική για όλους (Β΄ έκδοση 2019, Κέντρο Λεξικολογίας, σελ. 487)

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο