ΤΑ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Δίνω στο ακολουθούν εικονόλεξο βασικές πληροφορίες για τα Λεξικά τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας που ξεχώρισαν, χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται πολύ και αποτελούν σημεία γλωσσικής αναφοράς.
Στην Εισαγωγή τού (μεγάλου) Λεξικού μου (5η έκδ. 2019) ΄΄εχω ένα εκτενές κεφάλαιο με τίτλο "Τα λεξικά τής Νέας Ελληνικής" (σελ 38-65) που συνιστώ σε όσους ενδιαφέρονται για την γλώσσα μας να το διαβάσουν. Θα μάθουν πολλά και αν είναι μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και φιλόγλωσσοι θα ξέρουν πού πρέπει να ανατρέξουν για περισσότερες ή ειδικές γλωσσικές πληροφορίες.

2022 11

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο