1782 «Φιλοθέα» (προς τους «φιλόθεους», τους αγαπώντας τον Θεό)

Δείγμα τής μορφής τής απλής (δημοτικής) Ελληνικής τού 18ου αιώνα και τού τρόπου γραφής της (ορθογραφίας), όπως εμφανίζεται σε μια μετάφραση γαλλικού προτύπου το 1782
Μετάφραση τού “Introduction à la vie dévote de Saint François de Sales” «εἰς τὴν κοινὴν διάλεκτον τῶν Ρωμαίων μεταφερμένη παρὰ Βενεδίκτου Κρέδω, ἱερέως» (Γάλλος Ιησουίτης ιερεύς Benoit Crédo). Το έργο χαρακτηρίζεται με την ονομασία «Φιλοθέα», απευθυνόμενο στους «φιλόθεους», τους αγαπώντας τον Θεό.
Από S. Salaville, Une traduction grecque de la Philothée (στο Mélanges offerts à Octave et Melpo Merlier à l’ occasion du 25e anniversaire de leur arrivée en Grèce [Institut Français d’ Athènes, 1956, γ΄τόμ. σ. 173-184)

2022 10

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο