Το κυριότερο χαρακτηριστικό τής Ελληνικής: Η ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 40 ΑΙΩΝΩΝ

Γι’ αυτή την συνέχεια μιλάει (το 1893) ο πατέρας τής επιστήμης τής γλώσσας εν Ελλάδι, ο καθηγητής γλωσσολογίας Γεώργιος Χατζιδάκις (1848 -1941) Γεώργιος Χατζιδάκις: Ο ιδρυτής τής γλωσσολογίας στην Ελλάδα

2022 5

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο