ταξίδι ή ταξείδι; προεδρία ή προεδρεία; φτειάχνω ή φτιάχνω; κόκκαλο ή κόκαλο;

18

Η ΟΡΘΗ ετυμολογική τους γραφή (στην γλώσσα μας ακολουθούμε την ΙΣΤΟΡΙΚΗ ή ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΗ ορθογραφία) είναι αυτή που εξηγούμε παραπάνω και που χρησιμοποιούν όλοι οι προσεκτικοί ευαισθητοποιημένοι και ενημερωμένοι χρήστες τής Ελληνικής.
Όσες διαφορές παρατηρούνται οφείλονται σε ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ή ΑΠΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ τής παλαιότερης σχολικής γραμματικής (που σημαίνει -προσοχή!- ότι στο σχολείο και αλλού [στον αυτόματο ορθογραφικό έλεγχο] μπορεί να εκλάβουν το σωστό για… λάθος!)
Τολμήστε, όμως! Κι αφήστε τις λανθασμένες ορθογραφίες, μερικές καλυμμένες και με τον επίσημο πέπλο τής απλογραφίας ή από κάποιες μεμονωμένες αντιδραστικές απόψεις που εξακολουθούν να κάνουν την άγνοια και το βόλεμα γλωσσική σημαία τους, συνδέοντας παραπλανητικά την δημοτική γλώσσα με την ορθογραφία των λέξεων.
Για ΟΡΘΗ ΓΡΑΦΗ, δηλ. για ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ, μιλάμε, δηλ. για επιστήμη, η οποία ενίοτε ξεβολεύει.
Το να μη ξέρεις κάτι είναι και φυσικό και δικαιολογημένο.
Η «συνήθεια» όμως, για όσους την επικαλούνται, δεν αποτέλεσε ποτέ επιχείρημα υπέρ τού λάθους ή κατά τής αποκατάστασης τής αλήθειας, που είναι και η αρχική σημασία τής λέξης ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ (η αλήθεια τής λέξεως).

 Για περισσότερα εικονόλεξα πατήστε εδώ.

 

 

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο