Πόσα είναι τα φωνήεντα τής Ελληνικής;

Το θέμα που ηγέρθη πριν από καιρό και εγείρεται συχνά με τα φωνήεντα (πόσα είναι τα φωνήεντα τής γλώσσας μας;) είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον για το πώς ένα απλό θέμα, όπως αυτό, μπορεί να συλληφθεί στρεβλά ως θέμα και να προβληθεί διαδικτυακά ως πρόβλημα!
Δεν θα πίστευες ποτέ -σε παλαιότερα χρόνια- ότι κάποιοι αγνοούν στοιχειώδεις γραμματικές έννοιες και, κυρίως, ότι δεν προσφεύγουν σε μια γραμματική...
Το ψευδοπρόβλημα που προέκυψε πριν από κάποιον καιρό και που υποβόσκει ενίοτε και σήμερα είναι προϊόν διττής σύγχυσης:
α) σύγχυσης φθόγγων και γραμμάτων, άρα και σύγχυσης προφοράς και γραφής,
β) σύγχυσης φθόγγων τής αρχαίας και τής νέας Ελληνικής.
Μιλώ γι' αυτά στο εικονόλεξο που ακολουθεί.

14

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο