πνεύμα και ψυχή= "πνοή, φύσημα, ανάσα"

 ψυχή 1

Εκτύπωση