Μεταπτώσεις: αλείφω - αλοιφή, λείπω - ελλιπής

3metaptwseis

Εκτύπωση