Εργογραφία 2008 - 2014

2008

Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. 
(Γ΄ έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας),  σ. 2.032. 
Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο. (Β΄ έκδοση (Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας), 1.263 σελ.
Ορθογραφικό Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. (Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας), σ. 1.104.
Η ελληνική γλώσσα ως όχημα διάδοσης τής χριστιανικής διδασκαλίας. Ομιλία στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, Μαΐου 2008. Δημοσιεύθηκε στο Περ. «Διάλογοι καταλλαγής», αρ. φύλλ. 89, Απρ.-Μάιος- Ιούν. 2008.
Η ελληνική γλώσσα στη διάδοση τής χριστιανικής πίστεως. Ομιλία στο Συνέδριο «Ιατρικές ημέρες Νάξου», Νάξος, 29-31 Αυγούστου.[Επεξεργασμένη και επηυξημένη μορφή τής Ομιλίας στην Ορθ. Ακαδημία Κρήτης]
Diachronie et synchronie dynamique. Εναρκτήρια ομιλία στη Συνάντηση τής Société internationale de linguistique fonctionnelle «André Martinet, Linguiste», για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, Παρίσι, 9-12 Ιουλίου. 
Πρόλογος στο βιβλίο τής Ιωάννας Αντωνίου-Κρητικού Επικοινωνώ στα Ελληνικά. Εννοιολογικό λεξικό χειρονομιών και εκφράσεων. (Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα).
Ηχοκαρδιογραφία ή ηχωκαρδιογραφία; Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 2008. τ.49, τεύχ. 3, σ. 203. 
Χρειάζεται η ιστορική ορθογραφία; Το Βήμα: Νέες εποχές, σ. 46, 6/1/2008.
Ο τρώσας και ιάσεται. Το Βήμα: Νέες εποχές, σ. 57, 3/2/2008.
Η φωνή των εφήβων. Το Βήμα: Επιφυλλίδες, σ. 55, 10/2/2008.
Η πρόκληση τής γλώσσας. Το Βήμα: Επιφυλλίδες, σ. 66, 30/3/2008.
Ονομάτων επίσκεψις. Το Βήμα: Επιφυλλίδες, σ. 56, 20/4/2008.
Η μαγεία τής Γραμματικής. Το Βήμα: Επιφυλλίδες, σ. 51, 4/5/2008.
Οι «κρυφές αλήθειες» τής Εκπαίδευσής μαςΤο Βήμα: Επιφυλλίδες, σ. 86, 20/7/2008.
Γλωσσικές παραχαράξεις. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ.16, 3/8/2008.
Μια πρόταση για νέο σύστημα επιλογής. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 18, 31/8/2008. 
Το Πανεπιστήμιο ως στυλοβάτης τής Κοινωνίας. Ομιλία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σε Ημερίδα με θέμα «Πανεπιστήμιο και Κοινωνία».
«Ζώνη πολιτισμού» στα Σχολεία. Το Βήμα, 5/10/2008.
Τα ελληνικά σχολεία στο εξωτερικό. Το Βήμα, 2/11/2008.
Τα χρόνια που σφράγισαν τη γλώσσα μας. Το Βήμα, 7/12/2008.

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τής Στοάς τού Βιβλίου: 5 Μαθήματα ελληνικής γλώσσας
Σταθμοί στην Ιστορία τής Ελληνικής Γλώσσας
(Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2008)
Τίτλοι μαθημάτων : 
Η καταγωγή τής Ελληνικής γλώσσας
Αρχαία Ελληνική γλώσσα
Αλεξανδρινή Κοινή:  Η δημιουργία τής Νέας Ελληνικής
Το γλωσσικό ζήτημα
Η Νέα Ελληνική γλώσσα

2009

Μικρό Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. (Β΄ έκδοση, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας), σ. 1.380.
Ετυμολογικό Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Ιστορία των λέξεων. (Α΄ Έκδοση, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας), σ. 1.720.
«Diachronie et Synchronie dynamique» στο περ. La Linguistique 45 (2009), fasc.1, 21-35 [Aφιέρωμα στον André Martinet].
Ομιλία κατά την πανηγυρική έναρξη τής διαδικασίας τού Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία. Ζάππειο, 11 Μαρτίου.
Η συμβολή τής ελληνικής γλώσσας στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ομιλία στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τριπόλεως, 4 Μαΐου.

Θεοδόση Τάσιου: Γλωσσικά Πάρεργα. Ομιλία στην τιμητική εκδήλωση που οργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τα 80 χρόνια τού καθηγητή Θ. Π. Τάσιου. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 12 Ιουνίου.

Ποιοι εκμεταλλεύονται την ασφάλεια τού ασύλου. Το Βήμα: 4/1/2009.
Το «Κέντρο Ελληνικών Σπουδών» τού Harvard. Το Βήμα: 1/2/2009.
Τέσσερεις προσεγγίσεις για τον διάλογο στην Παιδεία. Το Βήμα: 1/3/2009.
Σκέψεις για μια σύγχρονη σχολική παιδεία στη χώρα μας. Το Βήμα: Βήμα Ιδεών. Μάρτιος 2009.
Αρσάκεια δίγλωσσα σχολεία στα Βαλκάνια. Το Βήμα: 5/4/2009.
Εκπαίδευση: Όλοι προ των ευθυνών μας. Το Βήμα: 3/5/2009.
Τα εννιά κακά τής Παιδείας μας. Το Βήμα: 5/7/2009.
Αξιολόγηση και ποιότητα Εκπαίδευσης. Το Βήμα: 27/8/2009.
Λεξιλογικοί «Νόστοι». Το Βήμα: 13/9/2009.
Τι έδειξε ο εθνικός διάλογος. Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία: 27/9/2009.
Ο πολιτικός μας λόγος. Το Βήμα: 4/10/2009.
Θα τολμήσει η νέα Κυβέρνηση; Το Βήμα: 1/11/2009
Εκπαιδευτική παθογένεια. Το Βήμα: 6/12/2009.
Προτάσεις τού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. ʼ. Διαμαντοπούλου. 20/11/2009.
Εκπαιδευτική παθογένεια. Το Βήμα: 6/12/2009.

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τής Στοάς τού Βιβλίου

Η γλώσσα στην ποίηση τού
 Οδυσσέα Ελύτη
Μάθημα στο πλαίσιο σειράς 10 μαθημάτων για τη νεοελληνική ποίηση από πανεπιστημιακούς καθηγητές με τίτλο «Οδυσσέας Ελύτης : Η ποίηση, η γλώσσα, η τέχνη του», Στοά τού Βιβλίου, 13 Οκτωβρίου 2009

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τής Στοάς τού Βιβλίου: 5 Μαθήματα ελληνικής γλώσσας
Η διδασκαλία τής γλώσσας στο Σχολείο. Θεωρία, μέθοδος, βιβλία, προβλήματα, παραδείγματα  (Οκτώβριος - Νοέμβριος  2009)
Τίτλοι μαθημάτων:
Εισαγωγή στη διδασκαλία τής γλώσσας στο σχολείο
Επικοινωνιακή μέθοδος
Χρειάζεται η διδασκαλία τής γραμματικής και τού συντακτικού στο σχολείο;
Τα βιβλία διδασκαλίας τής γλώσσας
α βιβλία διδασκαλίας τής γλώσσας

2010

Σκέψεις εις μνήμην Χρήστου Λαμπράκη. Το Βήμα: 3/1/2010.
Η ετυμολογία στην εκμάθηση τής γλώσσας. Το Βήμα: 7/2/2010.
Από την «Ελλάδα-σύμβολο» στο FOCUS! Το Βήμα, Νέες Εποχές: 7/3/2010.
Μια εκπαιδευτική τραγωδία. Το Βήμα: 3/4/2010.
Μια «αποκοτιά» εν γνώσει. Το Βήμα: 2/5/2010.
Για τον πολιτισμό ούτε λέξη. Το Βήμα: 13/6/2010.
Linguistic Identity and Language Learning: Greek as a case study. Στον τόμο ΦΙΛΑΘΗΝΑΙΟΣ (PHILATHENAIOS) Studies in honor of Michael Osborne. (Αθήνα: Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία), σελ. 349-354.
Διαχρονία και δυναμική συγχρονία: Αφιέρωμα στον Andre Martinet. Ηλεκτρον. περ. Γλωσσολογία/Glossologia 18 (2010), 1 - 9  (http://glossologia.phil.uoa.gr).
Π.Β.Πάσχος: "Ο γιγάντειος κεγχριαίος". Στο "Μονοπάτια στο άλσος θεολογίας και λογοτεχνίας" [Αφιέρωμα στον καθηγητή Π.Β. Πάσχο] (Αθήνα : εκδόσεις Αρμός), σ.11-16

 2011

Λεξικό Συνωνύμων και Αντωνύμων τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Λεξιλογικός Θησαυρός. (Α΄ Έκδοση, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας), σ. 1.248.
Λεξικό Συνωνύμων – Αντωνύμων τής Νέας Ελληνικής. Λεξιλογικός θησαυρός. (Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε.), 1.240 σελ.
Ετυμολογικό Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Ιστορία των λέξεων. (Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε.), 1.656 σελ. [Β΄ έκδοση].
Το γλωσσικό ζήτημα. Σύγχρονες προσεγγίσεις. [επιμ.], (Ίδρυμα τής Βουλής των Ελλήνων), 620 σελ.
Γλωσσολογική προσέγγιση τής γλώσσας τής λατρείας. Ομιλία στο Συμπόσιο τής Αρχιεπισκοπής Αθηνών
«Ο λειτουργικός λόγος τής Ορθόδοξης Εκκλησίας», 19 Σεπτεμβρίου.
Η διδασκαλία τής γλώσσας στην εκπαίδευση. 6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ιστορίας τής εκπαίδευσης,
Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών «Ελληνική γλώσσα και εκπαίδευση», 30 Σεπτεμβρίου.
Η γλώσσα στην ποίηση τού Ελύτη. Ομιλία στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών, 10 Οκτωβρίου.
Ο ρόλος των γονέων στη γλωσσική συγκρότηση των παιδιών. Ομιλία στον Συμβουλευτικό Όμιλο Γονέων «Ελπίδα», 13 Οκτωβρίου.
Διαλογισμοί για τη γλώσσα. Ομιλία στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου, 17 Οκτωβρίου.
Ο μεταγλωσσικός Ελύτης. Ομιλία σε Συμπόσιο για τα 100 χρόνια από τη γέννηση τού Οδυσσέα Ελύτη στο ΜΜΑ, 1η Νοεμβρίου.
Διαλογισμοί για τη γλώσσα και τη γλώσσα μας. Ομιλία στον Ροταριανό Όμιλο Αθηνών, 15 Νοεμβρίου.
Οδυσσέας Ελύτης. Ο γλωσσικός μας ποιητής. Ομιλία στο Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, 12 Δεκεμβρίου.

Είναι λύση η κατάργηση τού ασύλου; Το Βήμα, 6/2/2011.
Τα ετυμολογικά τής κρίσης. Το Βήμα, 20/3/2011.
Κρίση παιδείας ή κρίση τής οικονομίας. Το Βήμα, 30/4/2011.
Για μια εθνική πολιτική τού συν-. Το Βήμα, 12/6/2011.
Τα συν και τα πλην τού νέου νόμου. Το Βήμα, 28/8/2011.
Η εισαγωγή στα ΑΕΙ. Το Βήμα, 13/11/2011.
Ο νέας Ελληνικός Διαφωτισμός. Το Βήμα, 4/12/2011.
Έχει μέλλον η Παιδεία μας; Το Βήμα, 31/12/2011.

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τής Στοάς τού Βιβλίου: 5 Μαθήματα ελληνικής γλώσσας 

Ετυμολογία – Ιστορία των λέξεων τής Ελληνικής. Αναφορά στην προέλευση, την εξέλιξη και τις περιπέτειες των ελληνικών λέξεων (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011)
Τίτλοι μαθημάτων :  
Ετυμολογία: η «αλήθεια» των λέξεων
Ετυμολογικές οικογένειες
Ετυμολογικά πεδία
Η περιπέτεια τής ζωής των λέξεων
Ετυμολογική συνάντηση γλωσσών 

2012

Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας. 1.380 σελ. [Γ΄ έκδοση].
Ancient Greek Dialects. Ancient Macedonian: a case of study. Ομιλία στην Αυστραλία, Νοεμβρίου.
Maintaining the language of origin in an immigrant environment. The case of Greek. Ομιλία στην Αυστραλία, Νοεμβρίου.
Πώς μαθαίνουμε, πώς μελετούμε και πώς διδάσκουμε τη γλώσσα μας. Ομιλία στον Δήμο Κηφισιάς, 10 Δεκεμβρίου.
Το λογισμικό τής γλώσσας: από τη λέξη στο κείμενο. Ομιλία στην Ένωση Φιλολόγων «Στασίνος», Κύπρος, 13 Δεκεμβρίου.

Μην πυροβολείτε τα πανεπιστήμια. Το Βήμα, 22/4/2012.
Έγερση ανύπαρκτων προβλημάτων. Το Βήμα, 22/7/2012.
Διορθώσεις ή νέος Νόμος για τα ΑΕΙ; Το Βήμα, 12/8/2012.
Προς «τηλεοπτική τουρκοκρατία»; Το Βήμα, 30/9/2012.
Η Ελληνική πάλι στο προσκήνιο. Το Βήμα, 30/12/2012.

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τής Στοάς τού Βιβλίου: 5 Μαθήματα ελληνικής γλώσσας 
Αρχαία και Νέα Ελληνική: η συνέχεια τής γλώσσας μας. Τι διατηρείται - τι άλλαξε.  (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012)
Τίτλοι μαθημάτων:
Εισαγωγή: Συγκριτική προσέγγιση – η έννοια τής συνέχειας.
Προφορά τής Ελληνικής: Φωνηεντισμός – Συμφωνισμός – Τονισμός.
Γραμματική δομή: Το όνομα και το ρήμα τής Ελληνικής. 
Συντακτική δομή: Η σύνταξη ονομάτων και ρημάτων τής Ελληνικής. Νέοι ρόλοι – σύνδεσμοι και προθέσεις.
Λεξιλόγιο: Επιβίωση – Αναβίωση – Δανεισμός – «Καθαρισμός». 

Όψεις τής γλώσσας. Το παράδειγμα τής Ελληνικής: Εισαγωγή
Μάθημα  στο πλαίσιο σειράς 10 μαθημάτων από πανεπιστημιακούς καθηγητές με τίτλο «Όψεις της γλώσσας. Το παράδειγμα τής Ελληνικής», Στοά τού Βιβλίου, 8 Οκτωβρίου 2012

 2013

Μικρό Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. (Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας), 1.321 σελ. [Γ΄ έκδοση].
Language communication: how verbs make sense. Από τον λόγο στην ομιλία. Ομιλία στο King’s College, Λονδίνο, 4 Μαρτίου.
Γλώσσα και Παιδεία. Ομιλία Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων, 3 Απριλίου.
Το λογισμικό τής γλώσσας ως έκφραση τής σκέψης. Ομιλία στην Εστία Επιστημών Πάτρας, 26 Απριλίου.
Η διαχρονική εξέλιξη και οικουμενικότητα τής ελληνικής γλώσσας. Ομιλία στη Λέσχη Ελλήνων Επιστημόνων Μονάχου, Βαβαρική Ακαδημία, 10 Οκτωβρίου.
Η κατάκτηση τής παιδείας μέσα από δύο γλώσσες. Ομιλία στο Λουδοβίκειο Μαξιμιλιανό Πανεπιστήμιο Μονάχου, 11 Οκτωβρίου.
Η γλωσσική πολυμορφία στην Ενωμένη Ευρώπη. Ομιλία στην Ημερίδα τής Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπίας στην Ελλάδα «Γλώσσα, πολυγλωσσία, πολυπολιτισμικότητα», 20 Νοεμβρίου.
Γλωσσολογία και διδασκαλία τής γλώσσας. Εναρκτήρια ομιλία στο 33ο Διεθνές Συνέδριο Λειτουργικής Γλωσσολογίας στην Κέρκυρα. Πρακτικά Συνεδρίου: Traduction - Changement en Syntax - La personne, Γ. Μπαμπινιώτης: Γλωσσολογία και Διδασκαλία τής γλώσσας στο Traduction - Changement en Syntax - La personne, Approches fonctionnalistes (ed. Maria Tsigou - Denis Costaouec), σελ. 25-44.

Βήματα μπροστά για το Λύκειο και τις εξετάσεις. Το Βήμα, 25/8/2013.
Αλφαβητάρια και Αναγνωστικά. Το Βήμα, 15/9/2013.
Ελληνικός Πολιτισμός χωρίς Ίδρυμα Πολιτισμού; Το Βήμα, 3/11/2013.
Νους και γλώσσα. Το Βήμα, 1/12/2013.

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τής Στοάς τού Βιβλίου: 5 Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας
Ο κόσµος τής γλώσσας. Οι δρόµοι για την αποκάλυψή του
Τίτλοι μαθημάτων :
«Η γλώσσα μου είναι ο κόσμος μου»: κόσμος – νους – γλώσσα (21 Ιανουαρίου 2013)
(Τέχνη) Γραμματική: Η πρώτη ανάλυση τής γλώσσας σε μέρη τού λόγου και στις σχέσεις μεταξύ των όρων τής πρότασης (28 Ιανουαρίου 2013)
Λεξιλόγιο – Γραμματική – Σύνταξη: Το «λογισμικό» τής γλώσσας. (4 Φεβρουαρίου 2013)
Παραδοσιακή/Σχολική Γραμματική – Στρουκτουραλισμός (Saussure – Bloomfield) – Γενετική-Μετασχηματιστική Γραμματική (Chomsky) – Επικοινωνιακή Γραμματική (11 Φεβρουαρίου 2013)
Από τις λέξεις στο κείμενο: παραγωγή/πρόσληψη των κειμένων τής γλώσσας (18 Φεβρουαρίου 2013)

2014

Λεξικό των δυσκολιών και των λαθών στη χρήση τής Ελληνικής. Γλωσσικός σύμβουλος (Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε.) σελ. 1.000 + έγχρωμο Ένθετο Παράρτημα 68 σελ.
Ο μπαμπούλας PISA. Το Βήμα, 4/1/2014.
Μητρικής γλώσσης εγκώμιον. Το Βήμα, 2/2/2014.
Υπάρχει ιδανικός ομιλητής τής γλώσσας; Το Βήμα, 2/3/2014.|
Αγωγή προφορικού λόγου. To Βήμα, 6/4/2014.
Ιατρική και Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Medical Hummanities
Χαιρετισμός -ως Πρόεδρος τής Οργανωτικής Επιτροπής των Διαλόγων των Αθηνών- στην έναρξη των εργασιών τής Ημερίδας των Διαλόγων των Αθηνών, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών τού Ιδρύματος Ωνάση, 26 Φεβρουαρίου 2014
Αγώνες σώματος και πνεύματος (Αθλητισμός, Θέατρο, Μουσική, Λογοτεχνία, Σύγχρονοι Μαραθώνιοι)
Χαιρετισμός -ως Πρόεδρος τής Οργανωτικής Επιτροπής των Διαλόγων των Αθηνών- στην έναρξη των εργασιών τής Ημερίδας των Διαλόγων των Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αθηνών (Κτήριο Κ. Παλαμάς), 28 Μαρτίου 2014
Το ρήμα ως επίκεντρο τής γλωσσικής επικοινωνίας. Ομιλία / Σεμινάριο, Βασιλεία, 9 Μαΐου 2014
Ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές και εφαρμογές στην εκπαίδευση. Εναρκτήρια Ομιλία στην Ημερίδα που συνδιοργάνωσε η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, με τίτλο «Ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές και εφαρμογές στην εκπαίδευση» [“Digital Humanities and Applications in Education”], Στοά τού Βιβλίου, 18 Οκτωβρίου 2014
Η γλώσσα στην ποίηση τού Κώστα Μόντη "Ο γλωσσικός και μεταγλωσσικός Κώστας Μόντης". Ομιλία σε εκδήλωση αφιερωμένη στον ποιητή Κώστα Μόντη, Κύπρος, 26 Νοεμβρίου 2014
RE-THINK THE PAST
Χαιρετισμός -ως Πρόεδρος τής Οργανωτικής Επιτροπής των Διαλόγων των Αθηνών- στην έναρξη των εργασιών τής Ημερίδας των Διαλόγων των Αθηνών, Ρώμη, 1 Δεκεμβρίου 2014

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τής Στοάς τού Βιβλίου: 5 Μαθήματα για τη γλώσσα                                               
Δυσκολίες και λάθη στη χρήση τής Ελληνικής
Τίτλοι μαθημάτων : 
Το πρόβλημα των δυσκολιών και των λαθών στη χρήση τής γλώσσας μας: Αίτια, είδη, αντιμετώπιση (8 Δεκεμβρίου 2014)
Δυσκολίες και λάθη στην προφορά (φωνητικό επίπεδο) (11 Δεκεμβρίου 2014)
Δυσκολίες και λάθη στους γραμματικούς τύπους (μορφολογικό επίπεδο) (15 Δεκεμβρίου 2014)
Δυσκολίες και λάθη στη σύνταξη των λέξεων (συντακτικό επίπεδο) (18 Δεκεμβρίου 2014) 
Δυσκολίες και λάθη στην ορθογραφία (ιστορική / ετυμολογική – σχολική / συνήθη ορθογραφία) (22 Δεκεμβρίου 2014)

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο