Εργογραφία 1998 - 2007

1998

Γραμματική τής Νέας Ελληνικής: Δομολειτουργική - Επικοινωνιακή ΙΙ. Το Ρήμα (από κοινού με τον Χρ. Κλαίρη) (Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα), σ. 392.
Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. (Α΄ Έκδοση, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας), σ. 2.064.
Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. (Επανεκτύπωση Α΄ Έκδοσης με διορθώσεις, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας), σ. 2.064.

Η ελληνική γλώσσα μπροστά στον 21ο αιώνα. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 12-13, 4/1/1998.
Περισσότερα σημεία στίξεως. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 6-7, 18/1/1998.
Η συνέπεια στην ορθογραφία. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 9, 1/2/1998.
Η καθ’ ημάς ελληνική διάλεκτος (Σκαρλάτος Βυζάντιος). Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 9, 8/3/1998.
Ο μεταγλωσσικός Οδυσσέας Ελύτης. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 5, 22/3/1998.
Οι άρρηκτοι δεσμοί Ορθοδοξίας και Ελληνισμού. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 5, 19/4/1998.
Ο διωγμός των λέξεων. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 2-3, 31/5/1998.
Διδάγματα από ένα Λεξικό. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 3, 31/5/1998.
Το χρώμα της Αθηνάς. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 1, 21/6/1998.
Το κερασάκι στην τούρτα. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 3, 19/7/1998.
Απαγορευμένες λέξεις στη σύγχρονη κοινωνία; Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 7, 16/8/1998.
Γλωσσικές καταχρήσεις. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 5, 20/9/1998.
Το Ευαγγέλιο και η σύγχρονη γλώσσα. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 11, 18/10/1998.
Όχι στις συνταγές των «εκθεσάδων». Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 11, 8/11/1998.
Με το νι και με τον τόνο. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 11, 6/12/1998.

 

1999

Είκοσι χρόνια γλωσσικής μεταρρύθμισης: Επιτεύγματα, λάθη, προοπτικές. Πρακτικά τού Συνεδρίου: «1976-1996. Είκοσι Χρόνια από την καθιέρωση τής Νεοελληνικής (Δημοτικής) ως επίσημης γλώσσας», 29 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 1996 (Αθήνα: Γ. Τσιβεριώτης), σ. 191-196.
Τυπολογία τής συνδετικής σύνταξης (από κοινού με τον Χρ. Κλαίρη) Δ΄ Διεθνές Συνέδριο για την Ελληνική Γλώσσα.
Η διαχρονική διάσταση τής Ελληνικής. Γ. Ν. Χατζιδάκις (1848-1941). Γιώργος Σεφέρης - Οδυσσέας Ελύτης: Η στάση τους στη γλώσσα τής ποίησης: Στο Μ. Κοπιδάκης (επιμ.) Ιστορία τής ελληνικής γλώσσας Αθήνα: ΕΛΙΑ.

Ενιαία ορθογραφία. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 11, 10/1/1999
Η χαμένη αξιοπιστία μας. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ.10, 7/2/1999.
Η αισθητική αγωγή στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 15, 14/3/1999.
Μία ή δύο λέξεις; Ιδού το δίλημμα. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 11, 10/4/1999.
Ο αποφθεγματικός λόγος τού Ελύτη. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 15, 9/5/199.
Ο μαρασμός της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 2, 4//7/199.
Πώς θα ξεπεράσουμε τον φόβο της … γραμματικής. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 11, 1/8/1999.
Οι διαφορές δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 10, 29/8/1999.
Η επιβίωση τής ελληνικής γλώσσας στην Αυστραλία. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 8, 26/9/1999.
Η μελέτη τής ιστορίας τής ελληνικής γλώσσας. Η Καθημερινή: Επτά Ημέρες, σ. 26-28, 3/10/1999.
Η επιστημονική μελέτη τής ελληνικής γλώσσας. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 14-15, 31/10/1999.
Τι γλώσσα μιλάμε. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 3, 5/12/1999.
Οι πανεπιστημιακές σπουδές και η ποιότητα. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 18, 19/12/1999.

 

2000

Συνοπτική ιστορία τής ελληνικής γλώσσας με εισαγωγή στην ιστορικοσυγκριτική γλωσσολογία [γ΄ έκδοση επαυξημένη και βελτιωμένη]. Αθήνα, σ. 280.
Θεωρητική Γλωσσολογία [β΄ έκδοση, επαυξημένη και βελτιωμένη]. Αθήνα, σ. 303.
Από τη Γραμματική των μερών τού λόγου στη Γραμματική των επικοινωνιακών λειτουργιών. Πρακτικά τού Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου για την Ελληνική Γλώσσα (Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα), σ. 179-186.
Γενικές εκτιμήσεις για τη μελέτη τής ιστορίας τής ελληνικής γλώσσας. Γλωσσολογία 11-12, σ. 63-72. 
Η γλώσσα στην ποίηση τού Ελύτη. Ο ποιητικός λόγος τού Ελύτη. Πρακτικά Συνεδρίου: Ο Ελύτης στην Εκπαίδευση-Ζητήματα Ποιητικές Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις (Αθήνα: εκδ. Σχολή Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος).

Επίσημος εορτασμός για την Εθνική Επέτειο τής 28ης Οκτωβρίου 1940 (28/10/2000), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Α΄, σ. 39-41 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών). 
Αναφορά στην προσφορά στη μελέτη της γλώσσας μας από τον καθηγ. Στυλιανό Αλεξίου κατά την Αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα τού Πανεπιστημίου Αθηνών (6/11/2000), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, σ. 59-61 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Αναφορά στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων τής ελληνικής γλώσσας στα κείμενα τού Μάριου Πλωρίτη κατά την Αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα τού Τμήματος Θεατρικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Αθηνών (27/11/2000), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Α΄, σ. 167-169 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Επίσημος εορτασμός τού «Έτους Σεφέρη», για τα 100 χρόνια από τη γέννηση τού ποιητή, ομιλία με θέμα «Οι απόψεις τού Γιώργου Σεφέρη για τη γλώσσα» (6/12/2000), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Α΄, σ. 267-277 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Από τον λογιωτατισμό στη δημοτική. Στο «Η Ελλάδα που αλλάζει. Αποχαιρετώντας τον 20ό αιώνα» Αθήνα: Εκδοτική Ερμής – Το Βήμα, σ. 39-46.
Ο άρχοντας τής γλώσσας. Στο Γιώργος Σεφέρης: 100 χρόνια από την γέννησή του. Αθήνα: Εκδοτική Ερµής-Το Βήµα, σ. 55-64.
Τα γλωσσικά παιχνίδια τού …χρηματιστηρίου. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 3, 23/1/2000. 
Και όμως είναι ελληνικές. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 15, 12/3/2000.
Τα παιχνίδια τού πολιτικού λόγου. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 4-5, 2/ 4/2000. 
Δημόσιος διάλογος ή ντιμπέιτ; Το Βήμα: Επικοινωνία, σ. Α77, 2/4/2000.
Ο ποιητής τής γλώσσας. (Οδ. Ελύτης). Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 12, 14/5/2000.
Ο πολιτισμικός ρόλος τού Πανεπιστημίου. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 10, 2/7//2000.
Και όμως ακόμη γράφεται ποίηση. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 10, 6/8/2000.
Το πολιτιστικό έλλειμμα τής πολιτικής. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 6, 3/9/2000. 
Να φύγουν οι εξετάσεις από το Λύκειο. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 10, 8/10/2000. 
Τι χρειάζονται τα πειραματικά σχολεία. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 18, 5/11/2000. 
Νέες τεχνολογίες και ποιοτική Παιδεία. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 14, 3/12/2000.

 

2001

Γραμματική τής Νέας Ελληνικής: Δομολειτουργική - Επικοινωνιακή ΙΙΙ. Τα Επιρρηματικά τής Ν. Ελληνικής: Η εξειδίκευση τού μηνύματος (από κοινού με τον Χρ. Κλαίρη) (Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα), σ. 203.
Ι. Γραμματική και Σύνταξη: Δομές και Λειτουργίες τής γλώσσας. Τα ουσιαστικά, τεύχη 2, σ. 251 + 127. ΙΙ. Εμπλουτισμός τού Λεξιλογίου, τεύχη 2, σ. 109 + 109. ΙΙΙ. Κείμενο - Επικοινωνία: Πώς γράφουμε και πώς κατανοούμε τα κείμενα, τεύχη 2, σ. 231 +114 (από κοινού με τον Ι. Παρασκευόπουλο κ.ά.). (Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα). [Σειρά διδακτικών βιβλίων και βοηθημάτων για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο]
Πρόλογος στο βιβλίο τού Ινστιτούτου Επεξεργασίας τού Λόγου: Η μηχανική μετάφραση και η ελληνική γλώσσα(Αθήνα: Καστανιώτης), σ. 9-17.
Τυπολογία τής συνδετικής σύνταξης. Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας. Λευκωσία Κύπρου 1999. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, σ. 180-184 [από κοινού µε Χρ. Κλαίρη].

Επίσημος εορτασμός τής ημέρας των Τριών Ιεραρχών και τής Ελληνικής Παιδείας (30/1/2001), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Α΄, σ. 321-325 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Η αξιοποίηση της γλώσσας από τον Αριστόξενο Σκιαδά στην Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Αριστόξενο Σκιαδά, καθηγητή τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών (21/3/2001), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Α΄, σ. 365-370 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Επίσημος εορτασμός για την Εθνική Επέτειο τής 25ης Μαρτίου 1821, ομιλία με θέμα «Γλώσσα, Παιδεία και Ελευθερία. Η πνευματική διάσταση τής Ελληνικής Επανάστασης τού 1821», (23/3/2001), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Α΄, σ. 411-429 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών). 
Εκδήλωση επίδοσης τιμητικού τόμου «Δάφνη» στον σκηνοθέτη και καθηγητή τού Τμήματος Θεατρικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σπύρο Ευαγγελάτο (28/5/2001), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Α΄, σ. 647-650 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Αναγόρευση τού ιστορικού τής Εκπαίδευσης κ. Αλεξίου Δημαρά σε επίτιμο διδάκτορα τού Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία τού Πανεπιστημίου Αθηνών (5/12/2001), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Β΄, σ. 789-792 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών). 

Η ελληνική γλώσσα στον 21ο αιώνα. Μέντορας 4 (ειδικό τεύχος), σ. 111-117.
Ο ρόλος τής παιδείας στην εθνική άμυνα. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 18, 7/1/2001.
Πόσο κινδυνεύει το αλφάβητό μας; Ένας ανύπαρκτος εχθρός. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 9, 28/1/2001.
Προτού χαθεί η Ελληνική στην Αυστραλία. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 72, 4/3/2001.
Η δύναμη τής παιδείας κα τής ηθικής. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 64, 8/4/2001.
Η πρόκληση τής πολυγλωσσίας. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 64, 29/4/2001.
Ο κίνδυνος του περιθωρίου.. Παγκοσμιοποίηση ή διεθνοποίηση; Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 59, 3/6/2001.
Δημιουργός και δημιουργικότητα στην ποίηση. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 58, 1/7/2001.
Η έννοια τής κακοποίησης τής γλώσσας. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 45, 29/7/2001.
Η τελειότητα τής «κυριακής προσευχής». Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 53, 23/8/2001.
Πανεπιστημιακή αυτοτέλεια ή υποτέλεια; Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 66, 23/9/2001.
Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών μας. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 58, 21/10/2001.
Μπροντγουαίυ 173 και Μαίιν γωνία: 50 μέρες μετά. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 58, 11/11/2001.
Η γλωσσική εκπαίδευση των μεταναστών. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 59, 23/12/2001.

 

2002

Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. (Β΄ έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας), σ. 2.032. (επιστ. εκδότης) Πανόραμα τού Πανεπιστημίου Αθηνών: Δομή – Λειτουργία – Επιστημονικό έργο (Αθήνα. Έκδοση Πανεπιστημίου Αθηνών), σελ. 477.
Ελληνική Γλώσσα: Η συμβολή της σε βασικές έννοιες τού Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αφιέρωμα στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο (Αθήνα: εκδ. Αντ. Σάκκουλα), σ. 575-585.
Η λειτουργία τής εξειδίκευσης στη γλώσσα. Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Σορβόννη 2001. Paris: L’ Harmattan, σ. 83-86 [από κοινού µε Χρ. Κλαίρη].

Τελετή επίδοσης τιμητικού τόμου στον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο (15/1/2002), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Β΄, σ. 955-958 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Επίσημος εορτασμός τής ημέρας των Τριών Ιεραρχών και τής Ελληνικής Παιδείας (30/1/2002), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Β΄, σ. 1003-1005 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών). 
Αναγόρευση τού Πρύτανη τού Πανεπιστημίου La Trobe τής Αυστραλίας, καθηγητή κ. Michael J. Osborne σε επίτιμο διδάκτορα τού Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών (4/2/2002), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Β΄, σ. 1029-1033 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Επίσημος εορτασμός τής Εθνικής Επετείου τής 25ης Μαρτίου 1821 (25/3/2002), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Β΄, σ. 1203-1205 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «Ιωάννης Συκουτρής: 100 χρόνια από τη γέννησή του», στο πλαίσιο τού κύκλου «Επιστημονικές προσωπικότητες τού Πανεπιστημίου Αθηνών» (15/4/2002), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Β΄, σ. 1249-1254 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Τελετή επίδοσης τιμητικού τόμου «Θητεία» στον ομότιμο καθηγητή Λαογραφίας τού Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης τού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μιχάλη Μερακλή (3/6/2002), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Β΄, σ. 1453-1456 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Εκδήλωση για τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννηση τού αείμνηστου Προέδρου, Καθηγητή και Ακαδημαϊκού Παναγιώτη Κανελλόπουλου (13/6/2002), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Β΄, σ. 1515-1517 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Επίσημος εορτασμός τής Εθνικής Επετείου τής 28ης Οκτωβρίου 1940 (29/10/2002), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Γ΄, σ. 1687-1689 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Η γλώσσα στην ποίηση τού Ελύτη. Στο Θεοδ. Πυλαρινός (επιμ.): Ο Ελύτης στην Εκπαίδευση: Ζητήµατα Ποιητικής - Διδακτικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Σχολή Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, σ. 51-60.

Τι κάνετε; Εδώ, στον αγώνα!... Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 59, 6/1/2002.
Πανεπιστημιακά νοσοκομεία: Εδώ και τώρα! Το Βήμα: Ρεπορτάζ, σ. Α07, 27/1/2002.
Ορθοδοξία και ορθολογισμός. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 59, 3/2/2002.
Πόσο «κλασική» είναι η Αγγλική. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 57, 24/3/2002.
Η πάλη με τις λέξεις. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 65, 14/4/2002.
Οι 10 πιο ενοχλητικές χρήσεις τής γλώσσας μας. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 59, 12/5/2002.
Οι κλασικές σπουδές στα σχολεία τής Ευρώπης. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 59, 2/6/2002.
Μάικλ Βέντρις: Ο αρχιτέκτονας που αποκρυπτογράφησε τη γραμμική γραφή Β. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 55, 23/6/2002.
Οι ελληνικές σπουδές στην Ιαπωνία. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 44, 4/8/2002.
«Για μια παιδεία ουσίας». Από την εκπαίδευση στην καλλιέργεια. ΒΗΜΑGAZINO, σ. 48, 8/9/2002.
Η δύναμη τής ελληνικής γλώσσας. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 73, 15/9/2002.
Πού βαδίζει το ελληνικό Πανεπιστήμιο; Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 58, 13/10/2002.
Ποιοι, πόσο και πώς γιορτάζουμε τις Εθνικές μας επετείους. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 5, 3/11/2002.
Το λογοτεχνικό κείμενο. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 66, 1/12/2002.

 

2003

The Greek language as a basis of intellectual creativity. Στο Classics as a Basis of Creativity, Πρακτικά Συνεδρίου στο Πανεπιστήµιο τού Kyoto, σ. 17-22 [= «Η ελληνική γλώσσα ως βάση της διανοητικής δηµιουργικότητας», Αφιέρωµα στον καθηγητή Κ. Μπέη, Δ΄ τόµ. Αθήνα: Α. Σάκκουλα, σ. 3341-3351].
Αδαµάντιος Κοραής: Ο πρώτος «γλωσσολόγος» τής Νεοτέρας Ελλάδος. Αφιέρωµα στην καθηγήτρια Δ. Θεοφανοπούλου-Κοντού (υπό έκδ).
Ελληνική Γλώσσα και ευρωπαϊκή σκέψη. Η γλώσσα ως ταυτότητα τού Έλληνα. Στο Τάσος Αθανασιάδης & Γεράσιµος Ζώρας (επιμ.) Ανθολογία τού Νεοελληνικού Δοκιµίου. Αθήνα: Αλέξανδρος, σ. 571-579.
Ελληνική Γλώσσα: Εγχειρίδιο διδασκαλίας τής ελληνικής ως δεύτερης (ξένης) γλώσσας. 3η έκδ., Αθήνα: Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη, 456 σελ. [συνεργάστηκαν οι Κ. Αναγνωστοπούλου, Ει. Αργυρούδη, Μ. Κολυβά, Ν. Μήτσης].
Salience of the Greek language in the European Union melting pot. Στο Th. Couloumbis κ.ά (επιμ.) Greece in the Twentieth Century. London: Frank Cass, σ. 217-222.
Η γλώσσα στην ποίηση τού Ελύτη. Στο Θεοδ. Πυλαρινός (επιμ.): Ο Ελύτης στην Εκπαίδευση: Ζητήματα Ποιητικής - Διδακτικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Σχολή Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, σ. 51-60. 

Επίσημος εορτασμός τής Ημέρας των Τριών Ιεραρχών και τής Ελληνικής Παιδείας (30/1/2003), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Γ΄, σ. 1887-1890 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών). 
Εορταστική εκδήλωση με θέμα «Φιλοκαλική τριλογία τής Σκιάθου» με την ευκαιρία τής παρουσίασης τού νέου βιβλίου «Ακολουθίαι Αγίων, παρά Γεωργίου Ρήγα (1884-1960), Οικονόμου και Αρχιερατικού Επιτρόπου Σκιάθου, εν αναφορά προς το Λεύκωμα Παπαδιαμάντη (2001) και το Λεύκωμα Μωραϊτίδη. Ο μοναχός Ανδρόνικος (2002)» (2/6/2003), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Γ΄, σ. 2279-2282 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Επίσημος εορτασμός για την Εθνική Επέτειο τής 25ης Μαρτίου 1821 (25/3/2003), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 33ος, Μέρος Γ΄, σ. 2035-2039 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Επίσημος εορτασμός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για την Εθνική Επέτειο τής 28ης Οκτωβρίου 1940 (28/10/2003) στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Α΄, σ. 105-107 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Το αεροδρόμιο και η προβολή τού πολιτισμού μας. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 42, 5/1/2003.
Ετυμολογία: η αλήθεια των λέξεων. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 58, 2/2/2003.
Περισσότερη και καλύτερη διδασκαλία τής γραμματικής. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 62, 9/3/2003.
Τα ετυμολογικά τού πολέμου. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 63, 6/4/2003.
Το πανεπιστήμιο ως εστία παιδείας. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 47, 4/5/2003.
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο μύθος περί τής «αμύθητης περιουσίας» και η εκμετάλλευση τού μύθου. Το άλλο ΒΗΜΑ, σ. C10, 11/5/2003.
Ανταπάντηση στον κ. Ι. Βαρβιτσιώτη. Το Βήμα: Ρεπορτάζ, σ. Α 44, 25/5/2003.
Οι άγνωστοι φίλοι τής Ελλάδος. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 51, 1/6/2003.
Γραφορύπανση. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 54, 6/7/2003.
Αντί απαντήσεως στον κ. Ι. Βαρβιτσιώτη. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 22, 6/7/2003.
Νεοπαγανισμός: πίσω ολοταχώς! Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 33, 3/8/2003.
Προς Νεοπαγανιστές. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 41, 24/8/2003.
Για ένα νέο Λεξικό τής Ακαδημίας Αθηνών. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 48, 21/9/2003.
Μην πυροβολείτε τους πανεπιστημιακούς! Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 45, 12/10/2003.
Περισσότερα χρήματα για καλύτερα Πανεπιστήμια. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 47, 2/11/2003.
Τα «ταμπού» τής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 45, 7/12/2003.
Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. (Α΄ Ανατύπωση Β΄ έκδοσης με διορθώσεις, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας), σ. 2.032.

 

2004

Γραμματική τής Νέας Ελληνικής: Δομολειτουργική-Επικοινωνιακή Ι2 [4ος τόμος]. Τα ονοματικά στοιχεία (ʼρθρα, Αντωνυμίες, Επίθετα): Η εξειδίκευση τής αναφοράς στον κόσμο τής πραγματικότητας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 200 σελ. [από κοινού με Χρ. Κλαίρη]
Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο. (Α΄ Έκδοση, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας), σ. 1.280.
Σταθμοί στην ιστορία τής ελληνικής γλώσσας, 53 σελ. Πάτρα.

Επίσημος εορτασμός τής ημέρας των Τριών Ιεραρχών και τής Ελληνικής Παιδείας (30/1/2004), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Α΄, σ. 233-236 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Επίσημος εορτασμός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για την Εθνική Επέτειο τής 25ης Μαρτίου 1821(24/3/2004), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Α΄, σ. 295-297 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών). 
Ομιλία κατά την Αναγόρευση τού καθηγητή τής Γλωσσολογίας στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο τής Μασαχουσέτης (Μ.Ι.Τ.) Noam Chomsky σε επίτιμο διδάκτορα τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών (21/4/2004), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Α΄, σ. 311-314 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών). 
Τελετή επίδοσης τιμητικού τόμου στον ομότιμο καθηγητή τού Τμήματος Νομικής τής Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών τού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιο Κουμάντο (9/6/2004), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Β΄, σ. 25-26 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Επίσημος εορτασμός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για την Εθνική Επέτειο τής 28ης Οκτωβρίου 1940 (28/10/2004), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Β΄, σ. 179-180 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Ετυμολογικά των Εορτών. Το Βήμα: Νέες Εποχές, 1/1/2004.
Για μια ποιοτική βίωση τής Ενωμένης Ευρώπης. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 47, 1/2/2004.
Ντιμπεϊτολογίες ... Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 38, 7/3/2004.
Μια χαμένη (;) ευκαιρία προβολής τής Αθήνας. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 38, 4/4/2004.
Εθνικός διάλογος για την Παιδεία. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 47, 2/5/2004.
Έκκληση για ενίσχυση των ανθρωπιστικών γραμμάτων. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 46, 6/6/2004.
Το Λεξικό στη διδασκαλία τής γλώσσας. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 54, 4/7/2004.
Όχι και κούπα!... Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 48, 8/8/2004.
Το «Πιστεύω» ως πρότυπο κατηγορικού λόγου. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 46, 5/9/2004. 
Και σε μετάφραση. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 50, 12/9/2004.
Να διορίζονται και καθηγητές στο δημοτικό σχολείο. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 47, 3/10/2004.
Η «σημαιο-λογία» των εθνικών μας εορτών. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 5, 7/11/2004.
Το νόημα τής συναίνεσης στην Παιδεία. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 51, 12/12/2004.

 

2005

Γραμματική τής Νέας Ελληνικής: Δομολειτουργική-Επικοινωνιακή. (Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα). 1.160 σελ. [από κοινού με Χρ. Κλαίρη σε συνεργασία με Α. Μόζερ – Αικ. Μπακάκου-Ορφανού – Στ. Σκοπετέα] 
Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. (Β΄ ανατύπωση Β΄ έκδοσης, εμπλουτισμένη, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας), σ. 2.032.

Typologie de la syntaxe connective en Grec. Στο Chr. Clairis et al (εκδ.): Typologie de la syntaxe connective, 49-54 Presses Universitaires de Rennes (PUR) [από κοινού με Χρ. Κλαίρη] 
Πρόλογος στο βιβλίο τής Βιολέττας Λέκκα. Η γλώσσα των επιστημονικών κειμένων. (Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα).
Επίσημος εορτασμός τής Ημέρας των Τριών Ιεραρχών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (28/1/2005), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Β΄, σ. 327-329 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Επίσημος εορτασμός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για την Εθνική Επέτειο τής 25ης Μαρτίου 1821 (25/3/2005), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Β΄, σ. 445-447 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Τιμητική εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για τον ποιητή κ. Νάνο Βαλαωρίτη (18/4/2005), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Γ’, σ. 11-12 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Αναγόρευση τού Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Δημητρίου σε επίτιμο διδάκτορα τού Τμήματος Φιλολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών (8/6/2005), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Γ΄, σ. 81-83 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Αναγόρευση τής φιλολόγου-συγγραφέα, π. Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού τής Κύπρου και βουλευτή κ. Κλαίρης Αγγελίδου σε επίτιμο διδάκτορα τού Τμήματος Φιλολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών (28/6/2005), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Γ΄, σ. 131-132 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Επίσημος εορτασμός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για την Εθνική Επέτειο τής 28ης Οκτωβρίου 1940 (28/10/2005), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Γ΄, σ. 285-287 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Ο «Ανθώνας» τού Ζωφρονά Τορύ ή για μια αισθητική τής γραφής. Πρόλογος στο ʼνθη τού λόγου. (Αθήνα: Κότινος), σελ. α΄-θ΄.
Πίσω στις «πρώτες έννοιες» των λέξεων. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 28, 9/1/2004.
Το φινλανδικό πρότυπο στην Εκπαίδευση. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 43, 6/2/2004.
Βαβέλ – Βαβύλης – Βαβυλωνία. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 50, 3/4/2005.
Η υπουργός έχει δίκιο. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 12, 10/4/2005.
Η ποίηση τής Μεγάλης Εβδομάδας. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 37, 1/5/2005.
Πού βαδίζει η Ανώτατη Παιδεία μας; Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 45, 29/5/2005.
Ποιος υπονομεύει τα πανεπιστήμια; Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 43, 3/7/2005.
Περί «εκπαιδευτικής φιλανθρωπίας» στα Πανεπιστήμια. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 51, 4/9/2005.
Κινεζικά πανεπιστήμια. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 51, 2/10/2005.
Η απαξίωση των Πανεπιστημίων. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 67, 6/11/2005.
Να προστατευθεί θεσμικά το ιστορικό Πανεπιστήμιο. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 62, 4/12/2005.
Ιδιωτικά – μη κρατικά Πανεπιστήμια : Πανάκεια της Ανώτατης Εκπαίδευσης ;Περ. Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, τεύχ. 4 (Απρίλ.), σ. 81-86.

 

2006

Μικρό Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. (Α΄ Έκδοση, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας), σ. 1.070. 
Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. (Γ΄ Ανατύπωση Β΄ έκδοσης με διορθώσεις, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας), σ. 2.032.
Η θάλασσα στη γλώσσα μας. Στον τιμητικό τόμο Αντ. Κουτσελίνη, 3-9 (Αθήνα: εκδ. Παριοσιάνου.) 
Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία. 170 χρόνια Παιδείας (1836-2006). Προβληματισμοί και προοπτικές για την προσφορά των Αρσακείων Σχολείων στην Παιδεία τής χώρας. (Αθήνα: εκδ. Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας). 30 σελ.

Νίκος Φωκάς. Ομιλία στην τελετή απονομής των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας. Περ. Θέματα Λογοτεχνίας, τεύχ. 31, σ. 187-9.
Αναγόρευση τού ομότιμου καθηγητή Μεσαιωνικής Φιλολογίας τού Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Εμμανουήλ Κριαρά σε επίτιμο διδάκτορα τού Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τού Πανεπιστημίου Αθηνών(24/1/2006), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Γ΄, σ. 415-417 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Επίσημος εορτασμός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τής Ημέρας των Τριών Ιεραρχών και τής Ελληνικής Παιδείας (30/1/2006), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Γ΄, σ. 439-440 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Επίσημος εορτασμός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για την Εθνική Επέτειο τής 25ης Μαρτίου 1821 (25/3/2006), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Δ΄, σ. 25-28 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Επίδοση τιμητικού τόμου στον ομότιμο καθηγητή τής Θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιο Γαλίτη(αναφορά στην προσφορά του στη μετάφραση τής Καινής Διαθήκης) (30/5/2006), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Δ΄, σ. 299-302 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Αναφορά στην προσφορά του Κώστα Γεωργουσόπουλου στη γλώσσα μας κατά την Αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα τού Τμήματος Θεατρικών Σπουδών τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών (19/6/2006), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Δ΄, σ. 407-410 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Αναγόρευση τού καθηγητή Κοινωνιογλωσσολογίας και Ιστορίας τής Ελληνικής Διασποράς και Διευθυντή τού Εθνικού Κέντρου Ελληνικών Μελετών και Έρευνας στο Πανεπιστήμιο La Trobe Μελβούρνης τής Αυστραλίας. Αναστασίου Τάμη σε επίτιμο διδάκτορα τού Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης τού Πανεπιστημίου Αθηνών (23/6/2006), στο «Επίσημοι Λόγοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών», τ. 34ος, Μέρος Δ΄, σ. 443-445 (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών). 

Η ελληνική πρόταση πολιτισμού. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 57, 7/5/2006. 
Ερήμην τού βιβλίου και των βιβλιοθηκών; Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 51, 8/1/2006.
Η εναλλακτική πρόταση για τη σωτηρία των γλωσσών. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 59, 22/1/2006.
Διάλογος για τα Πανεπιστήμια. Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επίλυση προβλήματος ή πυροτέχνημα; Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 55, 29/1/2006.
Να αλλάξει η διδασκαλία τής γλώσσας στο σχολείο. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 61, 5/3/2006.
Η αθέατη όψη των βουλευτών μας. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 53, 2/4/2006..
Ας αρχίσει διάλογος για τις σωστές, μολονότι άτολμες, διορθωτικές παρεμβάσεις. Το Βήμα: Νέες εποχές, σ. 61, 25/6/2006.
Η γλώσσα ως πρόσβαση στον πολιτισμό. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 57, 2/7/2006.
Μια χώρα πολύτιμης εμπειρίας. Το Βήμα, σ. 19, 3/9/2006.
Ελληνικός πολιτισμός: υπόθεση όλων μας. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 53, 3/9/2006.
Η μετάφραση ως υπέρβαση τού γλωσσικού φράγματος. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 52, 1/10/2006.
Πώς μπορούν να αρθούν τα αδιέξοδα στην Παιδεία. Το Βήμα: Νέες εποχές, σ. 53, 5/11/2006.
Οι δεινώς αναξιοπαθούντες… Το Βήμα: Νέες εποχές, σ. 60, 10/12/2006.
Όχι μόνο Αγγλικά. Το Βήμα: Νέες εποχές, σ. 34, 31/12/2006. 
Να σπάσει ο φαύλος κύκλος στην Τηλεόραση. Περ. Ραδιοτηλεόραση, τεύχ. 1920, 2-8 Δεκ., σ.20-23.
Συνέντευξη στο Περ. Επίκαιρα (Αιτωλοακαρνανίας), τεύχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος), σ. 32 – 37.

 

2007

Συνοπτική Γραμματική τής Νέας Ελληνικής: Δομολειτουργική-Επικοινωνιακή. (Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα), 445 σελ. [από κοινού με Χρ. Κλαίρη].
Χριστιανική και Ελληνική πνευματικότητα. (Αθήνα: Εκδ. Ακρίτα. Σειρά: Ορθόδοξη Μαρτυρία αρ. 96.), σ. 157
Αδαμάντιος Κοραής: Ο πρώτος «γλωσσολόγος» τής Νεοτέρας Ελλάδος. Στο Γλωσσικός Περίπλους, Μελέτες αφιερωμένες στη Δ. Θεοφανοπούλου-Κοντού (Αθήνα: Εκδ. Καρδαμίτσα), 245-256.
Δομολειτουργική-Επικοινωνιακή Γραμματική τής Νέας Ελληνικής [από κοινού με τον Χρ. Κλαίρη] Πρακτικά 3ης Συνάντησης Εργασίας
Μεταπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 9-10 Απριλίου 2005. Έκδοση σε CD-ROM.
Γλωσσολογική προσέγγιση τού λόγου. Ομιλία στο Αιγινίτειο Νοσοκομείο. 15 Δεκεμβρίου 2007. [προς έκδοση]

Το αφελές πρόσχημα τού ανταγωνισμού. Το Βήμα: Νέες εποχές, σ. 52, 21/1/2007.
Γλωσσική διδασκαλία μέσα από τις ρίζες των λέξεων. Το Βήμα: Νέες εποχές, σ. 62, 4/3/2007.
Ο γλωσσικός μας πολιτισμός. Το Βήμα: Νέες εποχές, σ. 55, 1/4/2007.
Πανεπιστήμια ή Επαγγελματικές Σχολές; Το Βήμα: Νέες εποχές, σ. 61, 6/5/2007.
Για μια «επανάσταση» στην Εκπαίδευση. Το Βήμα: Νέες εποχές, σ. 60, 10/6/2007.
Μη πυροβολείτε τους Πρυτάνεις… Το Βήμα: Νέες εποχές, σ. 60, 1/7/2007.
Μάθε, παιδί μου, Ελληνικά… Το Βήμα: Νέες εποχές, σ. 40, 12/8/2007.
Αν μιλάμε για μεταρρύθμιση… Το Βήμα: Νέες εποχές, σ. 68, 9/9/2007.
Η ελληνική γλώσσα στην Αμερική. Το Βήμα: Νέες εποχές, σ. 61, 7/10/2007.
Και όμως υπάρχει δίψα για μάθηση. Το Βήμα: Νέες εποχές, σ. 66, 11/11/2007.
Προς μία αναγέννηση των ΑΕΙ ή μια ουτοπία; Το Βήμα: Νέες εποχές, σ. 64, 2/12/2007.

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τής Στοάς τού Βιβλίου
10 Μαθήματα Γλωσσολογίας με βάση την ελληνική γλώσσα
Τίτλοι μαθημάτων :
Ο κόσμος μας είναι η γλώσσα μας (Wittgenstein) 
Η γραμματικοσυντακτική οργάνωση των γλωσσικών πληροφοριών 
Κοινωνία και επι-κοινωνία 
Βασικές έννοιες προσέγγισης τής γλώσσας
Ο κόσμος μας είναι τα κείμενά μας (R. Barthes)
Πώς γράφεται η Γραμματική μιας γλώσσας
Πώς γράφεται το Λεξικό μιας γλώσσας 
Πώς πρέπει να διδάσκεται η γλώσσα στο σχολείο σήμερα ;
Γλώσσα και Λογοτεχνία 
«Ομιλούμε Ελληνικά;»

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τής Στοάς τού Βιβλίου
5 Μαθήματα με θέμαΕισαγωγή στον πολιτισμό τής γραφής. Γραπτός λόγος –  Συστήματα γραφής – Το πρόβλημα τής ορθής γραφής
Τίτλοι μαθημάτων :
Προφορικός και γραπτός λόγος
Τα συστήματα γραφής τής ελληνικής γλώσσας  
Το πρόβλημα τής ορθής γραφής
Γραφή και προφορά
Η γραπτή απεικόνιση των λέξεων ως έκφραση τού πολιτισμού τής γλώσσας

 

 

  

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο