Μόνη λύση στην κατρακύλα μια άλλη σχολική παιδεία...

4446

Με στόχευση, παράλληλα προς την ουσιαστική και χρήσιμη γνώση, την προαγωγή αξιών, αρχών και κανόνων και σκοπό την καλλιέργεια εξίσου τής ψυχής και τού πνεύματος των μαθητών. Στοιχεία, δηλαδή, που έχουμε ξεχάσει ή υποβαθμίσει, με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζονται οι εσωτερικές συνειδησιακές προϋποθέσεις ανάσχεσης τής προϊούσης κατάπτωσης.


Βιώνουμε στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και με ιδιαίτερη όξυνση στην Αμερική, μια κατρακύλα σε πολλές εκφάνσεις τής ζωής μας, μια κατάπτωση ως κοινωνία, ως Πολιτεία, ως οικογένεια, ως άτομα, μια πτώση που παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Πηγή: Protagon.gr

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άθρο από το Protagon.gr εδώ.