Ο ΘΟΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΡΗΓΑ

ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ (1757-1798)
Στο σύντομο διάστημα των 40 χρόνων που έζησε, μπόρεσε να πραγματοποιήσει όσα οι συνηθισμένοι άνθρωποι σε διπλάσια και υπερδιπλάσια χρόνια δεν κατορθώνουν να πραγματοποιήσουν.

 ΣΤΡΑΤΗΣ ΤΣΙΡΚΑΣ για τον Θούριο
«Σαν τραγουδιστής των εθνικών πόθων στάθηκε άφθαστος [ο Ρήγας]. Κανένας ποιητής τής Ελλάδας, ούτε ο Σολωμός με τον ΄Υμνο του, δεν μπόρεσε, ούτε μπορεί να ονειρευθεί τη δόξα τού Ρήγα με το Θούριό του. Από το Κίεβο και την Οδησσό ίσα με την Κρήτη και την Αλεξάντρεια κι από το Μπαντούμ και την Τραπεζούντα ίσαμε τη Βιένη, τη Βενετία και το Παρίσι, ρωμιοί, αράπηδες, Τούρκοι, Βούλγαροι, Βλάχοι, Κροάτες, Αρμένιοι και Ρώσοι, ελληνικά ή μεταφρασμένα, τραγούδησαν “Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή / παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή”».

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΡΡΑΙΒΟΣ (βιογραφία τού Ρήγα)
«Δὲν ἀμφιβάλλω ὅτι μίαν ἡμέραν μέλλει τὸ ἔθνος μου νὰ ὑψώσῃ ἀνδριάντα τούτου τοῦ ἥρωος εἰς ὅλας τὰς πόλεις καὶ τριόδους μὲ κρότους, πομπὰς καὶ σέβας, ἀνάλογα τῶν θυσιῶν του».

32