Στη μνήμη τού Μίκη Θεοδωράκη

25

ΝΑ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΗ...
Σήμερα που όλοι τιμούμε δικαίως και περήφανα το έργο τού μεγάλου αυτού συνθέτη, διανοητή και αγωνιστή, ας ξανασκεφθούμε την πικρία του την οποία ρητά δήλωνε σε διάφορες ευκαιρίες και σε αυτήν που ανέφερα.
Η μουσική του και τα τραγούδια του είναι κατόρθωμα και καμάρι τού νεότερου ελληνικού μουσικού πολιτισμού μας και πρέπει να ακούγονται διαρκώς και να προβάλλονται με κάθε ευκαιρία.
Όχι μόνο ως «επικήδεια μνήμη»!