Ο φιλόσοφος ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ για την γλώσσα...


Είχα την τύχη στην Φιλοσοφική Σχολή τού πανεπιστημίου Αθηνών να έχω δάσκαλο τής Φιλοσοφίας τον αείμνηστο καθηγητή Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο (1900-1981), ο οποίος μάς εισήγαγε στις βασικές έννοιες τής φιλοσοφίας, με έμφαση στους Προσωκρατικούς, στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη
 
HEODORAKOPOYLOS
H διδασκαλία τού μεγάλου αυτού σύγχρονου Έλληνα φιλοσόφου με βοήθησε ουσιαστικά και πρακτικά να κατανοήσω εις βάθος βασικές έννοιες στον χώρο τής Θεωρητικής Γλωσσολογίας που ανάγονται ή συνδέονται με την Φιλοσοφία, από τον Saussure και τον Jespersen μέχρι τον Lyons, τον Jakobson και τον Chomsky. Υπεστήριζα και υποστηρίζω πάντα μετά λόγου γνώσεως ότι η φιλοσοφία θα έπρεπε να είναι βασικό μάθημα σε όλες τις τάξεις τού Λυκείου και εισαγωγικό μάθημα σε όλες τις Σχολές τού πανεπιστημίου (φθάνει μόνο να διδάσκεται κατάλληλα από ενημερωμένους εκπαιδευτικούς και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα βιβλία, εύληπτα και ελκυστικά για τον καίριο τομέα τής σκέψης και τής επιστήμης).Συνιστώ τα βιβλία τού Ιωάννη Θεοδωρακόπουλου, ιδίως τις Εισαγωγές του, και σήμερα σε όσους θέλουν με εύληπτο και ουσιαστικό τρόπο να γνωρίσουν και να κατανοήσουν την σχέση κόσμου, νου και γλώσσας.