Κυκλοφορήθηκε το νέο βιβλίο μου: Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ. 180 κείμενα για τη γλώσσα.

Γ. Μπαμπινιώτη, Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ. 180 κείμενα για τη γλώσσα. Κέντρο Λεξικολογίας, 2020. 672 σελ.

«Τα κείμενά μας είναι ο κόσμος μας, που σημαίνει ότι η ζωή μας, η ίδια μας η ύπαρξη συμπίπτει με τον λόγο μας, τον προφορικό και τον γραπτό, και αυτό γιατί ο λόγος μας εντάσσεται στην τριπλή σχέση κόσμου – νου – γλώσσας», γράφει ο Γ. Μπαμπινιώτης στο νέο του βιβλίο Η γλώσσα μας: 180 κείμενα για τη γλώσσα, που το θεωρεί «γλωσσική παρακαταθήκη» για όσους αγαπούν τη γλώσσα από έναν επιστήμονα που έχει δουλέψει 40 χρόνια στην έρευνα, τη μελέτη και τη διδασκαλία τής γλώσσας, με έμφαση στην ελληνική γλώσσα. 

Εκατόν ογδόντα (180) κείμενα τού καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη, που «περιπλανήθηκαν» χρονικά τα περισσότερα στο φιλόξενο «Βήμα τής Κυριακής», αρκετά στο βιβλίο του Διαλογισμοί για τη γλώσσα και τη γλώσσα μας (εκδ. Καστανιώτης, 2010) και άλλα πάλι σε διάφορους άλλους ενίοτε δύσβατους χώρους, καθώς και λίγα που εμφανίζονται εδώ για πρώτη φορά, βρίσκονται όλα μαζί στο βιβλίο αυτό, και τα 180! «Το αισθάνθηκε», όπως λέει ο συγγραφέας, «ως ανάγκη, δική του και όσων αγαπούν τη γλώσσα μας». 

Έτσι, σε δεκατρείς (13) θεματικές ενότητες έχει ταξινομηθεί κατά ομάδες μια πολύ μεγάλη ποικιλία θεμάτων. Από αυτές τις ενότητες δεν λείπει καμιά από τις κύριες πλευρές τής γλώσσας, τόσο τής Ελληνικής όσο και τής γλώσσας γενικότερα. Τα περισσότερα βασικά θέματα τής γλώσσας, που θα ενδιέφεραν ευρύτερα το κοινό, βρήκαν τη θέση τους εδώ, δοσμένα από τη σκοπιά τής προσέγγισης τού μέσου αναγνώστη. 

Στο βιβλίο περιλαμβάνονται βασικές έννοιες τής γλώσσας, ζητήματα από την ιστορία τής ελληνικής γλώσσας, αναφορά σε μελετητές τής γλώσσας, το μείζον θέμα τής διδασκαλίας τής γλώσσας, κείμενα για τα τρία βασικά επίπεδα τής γλώσσας (λεξιλόγιο, γραμματική και σύνταξη), η πολυμορφία των ζωντανών γλωσσών ως «οικολογία τής γλώσσας», εκτενής λόγος για το «ἀεὶ ζητούμενον», την ποιότητα τής γλώσσας, κείμενα για τη γλώσσα στη λογοτεχνία και στη θρησκευτική μας παράδοση, αλλά και για τη γλώσσα στην πολιτική, επίσης κείμενα για το πιο τεχνικό αλλά ευρύτερα ενδιαφέρον θέμα τής γραφής και ορθογραφίας, και φυσικά για την ετυμολογία, «την πύλη στη γοητεία τής γλώσσας». 

Κατά τον Γ. Μπαμπινιώτη, «όποιος θέλει να μπει στον “μαγικό” κόσμο τής γλώσσας και στις ατραπούς τής γλωσσολογίας χωρίς προαπαιτούμενες γνώσεις, είναι βέβαιο ότι θα εκτιμήσει τα κείμενα και τον σκοπό αυτού τού βιβλίου».