Μετάλλιο Εξαίρετης Προσφοράς στον καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη  από τον Πρόεδρο τής Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη 

Μετάλλιο Εξαίρετης Προσφοράς στον καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη  από τον Πρόεδρο τής Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη 

Το Μετάλλιο Εξαίρετης Προσφοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας απένειμε στις 10 Φεβρουαρίου 2020 ο Πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης στον Καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη,

Ο Πρόεδρος Ν.  Αναστασιάδης αναφέρθηκε εκτενώς στην ομιλία του στο έργο του Καθηγητή Μπαμπινιώτη κατά τη διάρκεια της πολύχρονης πορείας του, τονίζοντας ότι  «Ο καθ. Μπαμπινιώτης, αναπτύσσοντας ποικίλη επιστημονική και ερευνητική δράση, έχει κατορθώσει να καταστήσει κοινό κτήμα και δεξαμενή γνώσης ένα ογκώδη και σπουδαίο λεξιλογικό θησαυρό». Ως εκ τούτου, σημείωσε ο Πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας, «η σπάνια και ανεκτίμητης αξίας σχετική με τη λεξικογραφία δημιουργία του, καθώς και το υπόλοιπο εκτεταμένο διδακτικό και συγγραφικό του έργο συνέβαλαν τα μέγιστα, αφενός στη διάσωση, τη διατήρηση, την εξέλιξη και τη θωράκιση τής ελληνικής γλώσσας από παγιοποιημένα γλωσσικά λάθη και δάνειες απειλές και, αφετέρου, στον εκσυγχρονισμό τής επιστήμης τής γλωσσολογίας».

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εξήρε «την ειλικρινή και ανιδιοτελή  αγάπη του καθ. Μπαμπινιώτη για την Κύπρο, αλλά και την αγαστή συνεργασία που ανέπτυξε διαχρονικά με τους πολιτειακούς και εκκλησιαστικούς παράγοντες, αναλαμβάνοντας πληθώρα υποδειγματικών δράσεων και πρωτοβουλιών επ’ ωφελεία της προστασίας της κυπριακής διαλέκτου και της προόδου του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος».

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο κ. Αναστασιάδη «σημαίνουσας ιστορικής αξίας είναι η εισήγηση τού καθ. Μπαμπινιώτη για την ίδρυση στη Λευκωσία Αρχείου Ηλεκτρονικής Καταγραφής τού «Θησαυρού τής Κυπριακής Ελληνικής Γλώσσας».

Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε, «κατεγράφεται και παρουσιάζεται η Κυπριακή Ελληνική ως ενότητα, η οποία συμπεριλαμβάνει την αρχαία, μεσαιωνική, νέα, λόγια και λαϊκή, αποδεικνύοντας και αναδεικνύοντας την Ελληνική Ιστορία και παράδοση του Κυπριακού Ελληνισμού».

Η διάκριση αυτή, επεσήμανε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, «εκφράζει και αντανακλά τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη ολόκληρου τού κυπριακού λαού και τού ιδίου προσωπικά, σε ένα σπουδαίο Έλληνα γλωσσολόγο για το υψηλό επιστημονικό έργο που επιτελεί συνεργώντας καθοριστικά στη βαθύτερη και πληρέστερη γνώση τής ελληνικής γλώσσας και την κατανόηση τής ουσίας τού πολιτισμού μας».

Ο καθηγητής κ. Μπαμπινιώτης, απευθυνόμενος προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην αντιφώνησή του, χαρακτήρισε αυτή τη βράβευση ως τη μεγαλύτερη εξωακαδημαϊκή τιμή που του έχει γίνει ποτέ και του εξέφρασε την ευγνωμοσύνη  του.

Μετάλλιο Εξαίρετης Προσφοράς στον καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη  από τον Πρόεδρο τής Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη 

Το Μετάλλιο Εξαίρετης Προσφοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας απένειμε στις 10 Φεβρουαρίου 2020 ο Πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης στον Καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη,

Ο Πρόεδρος Ν.  Αναστασιάδης αναφέρθηκε εκτενώς στην ομιλία του στο έργο του Καθηγητή Μπαμπινιώτη κατά τη διάρκεια της πολύχρονης πορείας του, τονίζοντας ότι  «Ο καθ. Μπαμπινιώτης, αναπτύσσοντας ποικίλη επιστημονική και ερευνητική δράση, έχει κατορθώσει να καταστήσει κοινό κτήμα και δεξαμενή γνώσης ένα ογκώδη και σπουδαίο λεξιλογικό θησαυρό». Ως εκ τούτου, σημείωσε ο Πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας, «η σπάνια και ανεκτίμητης αξίας σχετική με τη λεξικογραφία δημιουργία του, καθώς και το υπόλοιπο εκτεταμένο διδακτικό και συγγραφικό του έργο συνέβαλαν τα μέγιστα, αφενός στη διάσωση, τη διατήρηση, την εξέλιξη και τη θωράκιση τής ελληνικής γλώσσας από παγιοποιημένα γλωσσικά λάθη και δάνειες απειλές και, αφετέρου, στον εκσυγχρονισμό τής επιστήμης τής γλωσσολογίας».

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εξήρε «την ειλικρινή και ανιδιοτελή  αγάπη του καθ. Μπαμπινιώτη για την Κύπρο, αλλά και την αγαστή συνεργασία που ανέπτυξε διαχρονικά με τους πολιτειακούς και εκκλησιαστικούς παράγοντες, αναλαμβάνοντας πληθώρα υποδειγματικών δράσεων και πρωτοβουλιών επ’ ωφελεία της προστασίας της κυπριακής διαλέκτου και της προόδου του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος».

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο κ. Αναστασιάδη «σημαίνουσας ιστορικής αξίας είναι η εισήγηση τού καθ. Μπαμπινιώτη για την ίδρυση στη Λευκωσία Αρχείου Ηλεκτρονικής Καταγραφής τού «Θησαυρού τής Κυπριακής Ελληνικής Γλώσσας».

Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε, «κατεγράφεται και παρουσιάζεται η Κυπριακή Ελληνική ως ενότητα, η οποία συμπεριλαμβάνει την αρχαία, μεσαιωνική, νέα, λόγια και λαϊκή, αποδεικνύοντας και αναδεικνύοντας την Ελληνική Ιστορία και παράδοση του Κυπριακού Ελληνισμού».

Η διάκριση αυτή, επεσήμανε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, «εκφράζει και αντανακλά τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη ολόκληρου τού κυπριακού λαού και τού ιδίου προσωπικά, σε ένα σπουδαίο Έλληνα γλωσσολόγο για το υψηλό επιστημονικό έργο που επιτελεί συνεργώντας καθοριστικά στη βαθύτερη και πληρέστερη γνώση τής ελληνικής γλώσσας και την κατανόηση τής ουσίας τού πολιτισμού μας».

Ο καθηγητής κ. Μπαμπινιώτης, απευθυνόμενος προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην αντιφώνησή του, χαρακτήρισε αυτή τη βράβευση ως τη μεγαλύτερη εξωακαδημαϊκή τιμή που του έχει γίνει ποτέ και του εξέφρασε την ευγνωμοσύνη  του.

"Η σύνδεση της βράβευσής μου", πρόσθεσε και , "με την παγκόσμια ημέρα τ;hς ελληνικής γλώσσας αποτελεί ένα συμβολισμό μοναδικής αξίας για μένα γιατί υπάρχει ένας στενός δεσμός μου εθνικός, επιστημονικός, εκπαιδευτικός,  βιωματικόςσυναισθηματικός με την Κύπρο". 

«Ως δάσκαλος, όπως αισθάνομαι και προσδιορίζω τον εαυτό μου, είμαι περήφανος γιατί εκατοντάδες Κυπρίων φοιτητών και φοιτητριών μυήθηκαν από την διδασκαλία μου στην ελληνική γλώσσα και αποτελούν στελέχη σήμερα τ;hς εκπαίδευσης στην Κύπρο σε όλες τις βαθμίδες της.». 

«Ως  Κοσμήτορας τής Φιλοσοφικής Σχολής πριν από τριάντα χρόνια αρχίσαμε να φέρνουμε φοιτητές και μέλη τού διδακτικού προσωπικού στην Κύπρο κάθε χρόνο μαζί με τον καθ.Ανδρέα Βοσκό, τον καθ. Παναγιώτη Κοντό και τον αείμνηστο καθ. Κώστα Ευαγγελίδη.
Μέχρι σήμερα, έχουν επισκεφθεί την Κύπρο 4.500 φοιτητές τού Πανεπιστημίου Αθηνών και 500 περίπου μέλη τού Πανεπιστημίου. Γιατί θέλαμε οι άνθρωποι τής ελληνικής εκπαίδευσης να γνωρίζουν το Κυπριακό θέμα, τι είναι η Κύπρος, τι σημαίνει Κύπρος, ποιο είναι το πρόβλημα, τι σημαίνουν Κατεχόμενα και να επισκεφθούν τα «Φυλακισμένα Μνήματα» των αγωνιστών της ΕΟΚΑ»

Αναφέρθηκε επίσης στη γνωριμία και συνεργασία για θέματα Παιδείας με τον καθ. Γιώργο Δημοσθένους, πρ. Υπουργό Παιδείας της Κύπρου και νυν πρύτανη τού πανεπιστημίου Frederick.

Εν συνεχεία, ευχαρίστησε τους υπουργούς, βουλευτές, ανώτατους δικαστικούς, τον πρόσεδρο και μέλη τής νεοσύστατης Ακαδημίας της Κύπρου, πρυτάνεις, πανεπιστημιακούς καθηγητές και εκπαιδευτικούς, καθώς και αντιπροσωπίες μαθητών των Λυκείων τής Κύπρου μαζί με τους καθηγητές τους.

Ιδιαιτέρως ευχαρίστησε ο καθηγητής τους ελθόντες εξ Ελλάδος, την υφυπουργό Παιδείας κ. Σοφία Ζαχαράκη, τον πρύτανη τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Νίκο Παπαϊωάννου, καθώς και τον αντιπρύτανη τού ιδίου πανεπιστημίου κ. Ευστράτιο Στυλιανίδη, τον πρόεδρο τού Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου καθ. κ. Οδυσσέα Ζώρα, τ. Πρύτανη τού Πανεπιστημίου τής Κρήτης, τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας καθ. κ. Θανάση Κυριαζή και τον νέο πρέσβη τής Ελλάδος στην Κύπρο κ. Θεοχάρη Λαλάκο.

Μετά την αντιφώνησή του ο καθ. Γ. Μπαμπινιώτης ανέπτυξε ενώπιον τού Προέδρου κ. Νικου Αναστασιάδη και του πολυπληθούς ακροατηρίου στον χώρο τής Προεδρίας το θέμα «Η γλώσσα μου είναι ο κόσμος μου» με αναφορά και στην Επετείο τής Παγκόσμιας Ημέρας τής Ελληνικής Γλώσσας.

Στο τέλος τής ομιλίας του ο καθ. Μπαμπινιώτης προσέφερε στον Πρόεδρο τής Δημοκρατίας την πρόσφατη (2019) 5η έκδοση τού γνωστού Λεξικού του τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας.

Ακολούθησε επίσημο δείπνο στην Προεδρία προς τιμήν τού καθ. Γ. Μπαμπινιώτη που παρέθεσε ο Πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας και η σύζυγός του κ. Άντρη Αναστασίαδη.