«Η γλώσσα μας»

Σταχυολογώ για τους εραστές τής γλώσσας κάποιες σκέψεις-εκτιμήσεις μου από το βιβλίο μου «Η γλώσσα μας» που θα κυκλοφορηθεί σύντομα από το «Κέντρο Λεξικολογίας» με 180 κείμενά μου που καλύπτουν 13 θεματικές ενότητες σε 650 σελίδες.
(«Βασικές έννοιες κατανόησης τής γλώσσας», «Πλευρές τής ιστορίας τής ελληνικής γλώσσας», «Ο κόσμος των λέξεων», «Γραμματική και σύνταξη: ο μηχανισμός τής γλώσσας», «Γλώσσα και λογοτεχνία», «Αγωγή τού λόγου: Η διδασκαλία τής γλώσσας στο σχολείο», «Ετυμολογία: Η πύλη στη γοητεία τής γλώσσας» και άλλα).

"Κάθε γλώσσα δεν είναι άλλες λέξεις για τα ίδια πράγματα∙ είναι ο τρόπος που κάθε λαός συλλαμβάνει, επεξεργάζεται και εκφράζει τον κόσμο∙ είναι μια άλλη ταξινομία τού κόσμου", όπως έχει πει ο Ferdinand de Sausssure» (από το κείμενό μου « Γλώσσα: τάξις ή χάος;»)

«Χωρίς την ενέργεια, δηλαδή το ρήμα, δεν υφίσταται λόγος. Χωρίς την πηγή τής ενέργειας, δηλαδή το υποκείμενο τού ρήματος, δεν μπορεί να τεθεί σε ενέργεια, να λειτουργήσει το ρήμα. Χωρίς τον αποδέκτη τής ενέργειας, δηλαδή το αντικείμενο, δεν ολοκληρώνεται η ενέργεια∙ μένει λειψή» («Η τριαδικότητα τής ενέργειας»)

«Η Νέα Ελληνική δεν είναι καθόλου νέα! Αριθμεί, στην πραγματικότητα, βίο δύο χιλιάδων ετών σε διαρκή εξέλιξη» («Τα χρόνια που σφράγισαν τη γλώσσα μας»)

«Μήπως η πιο παλιά ενασχόληση με τη γλώσσα, η ετυμολογία, μπορεί να αποδειχθεί πολύ σύγχρονη και πολύ αποτελεσματική μέθοδος στο σχολείο για καλύτερη γνώση τής γλώσσας μας;» («Γλωσσική διδασκαλία μέσα από τις ρίζες των λέξεων»)

«Πρόσωπα και πράγματα, δείξη, κτήση, αορίστία, αυτοπάθεια, αλληλοπάθεια δηλώνονται με αντωνυμίες που λειτουργούν, τελικά, σαν ένα είδος “αρμών” τού λόγου μας» («Αντωνυμίες: οι αρμοί τής Ελληνικής»)