Στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία ο Γ. Μπαμπινιώτης

Το Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία, έδρα τής Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ), επισκέφθηκε την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 ο καθηγητής και πρώην Υπουργός Παιδείας τής Ελλάδας κ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης.

Ο Έλληνας γλωσσολόγος, φιλόλογος και καθηγητής, με την ευκαιρία τής παρουσίας του στην Κύπρο, επισκέφθηκε το Ολυμπιακό Μέγαρο για να δει από κοντά τις εργασίες δημιουργίας τής Κυπριακής Ολυμπιακής Βιβλιοθήκης.

Τον καθηγητή κ. Μπαμπινιώτη υποδέχθηκε ο πρόεδρος τής Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Ντίνος Μιχαηλίδης,  παρουσία τής γενικής διευθύντριας κ. Όλγας Πιπερίδου- Χρυσάφη, και τον συνόδευσε στο Μέγαρο ο τεχνικός διευθυντής τής Κυπριακής Ολυμπιακής Βιβλιοθήκης δρ Χρύσανθος Χρυσάνθου.

Μετά τη συνάντηση στο γραφείο τού προέδρου ο κ.  Μπαμπινιώτης ξεναγήθηκε στη Βιβλιοθήκη και στο Κυπριακό Ολυμπιακό Μουσείο.

Ο κ. Μπαμπινιώτης έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση τής ΚΟΕ  στο πλαίσιο τής προσπάθειας για τη δημιουργία τής Κυπριακής Ολυμπιακής Βιβλιοθήκης, τόσο συμβουλευτικά όσο και σε θέματα δωρεών βιβλίων.

Η δημιουργία τής Κυπριακής Ολυμπιακής Βιβλιοθήκης εξαγγέλθηκε επίσημα τον Σεπτέμβριο τού 2018, με στόχο να πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια  την Άνοιξη τού 2019, και μαζί με τη δημιουργία Ολυμπιακού Κέντρου Στήριξης Αθλητών αποτελούν τα δύο μεγαλεπήβολα σχέδια τής ΚΟΕ.

Η ΚΟΕ έχει ήδη απευθύνει κάλεσμα προς  ιδιώτες, ομοσπονδίες, οργανισμούς, σωματεία κ.ά. για δωρεά βιβλίων αθλητικής θεματογραφίας, τα οποία είτε είναι γραμμένα από Κύπριους συγγραφείς είτε σχετίζονται με τον αθλητισμό στο νησί τής Κύπρου.

Ελπίδα όλων είναι η Κυπριακή Ολυμπιακή Βιβλιοθήκη να εξυπηρετήσει την παραγωγή και τη διάχυση τής επιστημονικής γνώσης για τον κυπριακό αθλητισμό, καθώς και να συμβάλει στη διάσωση τής ιστορίας, στη μελέτη τού παρόντος, αλλά και στους σχεδιασμούς για το μέλλον τού αθλητισμού στην Κύπρο.

Η Ολυμπιακή Βιβλιοθήκη, τέλος, επιδιώκει  την ευρεία διάδοση των ολυμπιακών ιδεωδών στην κυπριακή κοινωνία.

(Πηγή: Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή)