Για τη σημασία τού Ελληνικού Αλφαβήτου ως βάσης τού γραπτού μας πολιτισμού

Ο μεγάλος μαθηματικός, φυσικός και αστρονόμος Galileo (Γαλιλαίος) στον Διάλογό του λέει ότι το αλφάβητο είναι η πιο μεγάλη ανακάλυψη τού ανθρώπου, «μεταδίδει τις πιο κρυφές του σκέψεις σε οποιοδήποτε άλλο άτομο… με δυσκολία όχι μεγαλύτερη από αυτή που δημιουργούν οι συνδυασμοί εικοσιτεσσάρων μικρών χαρακτήρων πάνω σε μια κόλλα χαρτί».
(Galileo Galilei (1564-1642) 1632: "Διάλογος περί των δύο μεγίστων συστημάτων τού κόσμου" (Dialogo sopra i duo massimi sistemi del mondo)

Διαβάστε Περισσότερα

Η σημασία τής ιστορικής ορθογραφίας

Με ρωτούν φίλοι ακολουθούντες το προσωποδίκτυό μου (ΦΒ): Γιατί δεν γράφουμε όλα τα [ i ] με ιώτα αντί των 6 [ i ] (ι, η, υ, ει, οι, υι), με [ο] αντί των 2 [ο] (ο, ω) κ.λπ.; Γιατί δεν χρησιμοποιούμε γενικότερα τη φωνητική ορθογραφία αντί τής ιστορικής / ετυμολογικής; 
Απαντώ με όσα γράφω στο βιβλίο μου «Το Ελληνικό Αλφάβητο. Αλφάβητο - Γραφή - Ορθογραφία» (Νοέμβρ. 2018)

Διαβάστε Περισσότερα