Τί γνωρίζουμε για τους τόνους των λέξεων τής Ελληνικής

Μέρος τού συστήματος τής γραφής μιας γλώσσας είναι, κατά κανόνα, και το τονικό της σύστημα. Στην περίπτωση της Νέας Ελληνικής ο μόνος τόνος που χρησιμοποιείται πλέον είναι η οξεία, αυτή όμως η κατάληξη είχε αρκετά σύνθετη και ενδιαφέρουσα ιστορική πορεία, στην οποία θα είναι καλό να γίνει σύντομη αναφορά, δεδομένου μάλιστα ότι η αντίθεση του πολυτονικού με το μονοτονικό ήταν για καιρό ―και εξακολουθεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι― πηγή γλωσσικών εντάσεων και διαφωνιών.

Διαβάστε Περισσότερα