Τα Αρχαία ως υποχρεωτικό μάθημα

Γ. Μπαμπινιώτης
Η ελληνική γλώσσα δεν είναι υπόθεση πενήντα ή εκατό ετών! Έχει μια συνεχή διαδρομή 40 αιώνων προφορικού λόγου και 28 αιώνων γραπτή αλαφαβητική παράδοση. Άρα είναι ένα γλωσσικό σύνολο ΔΙΑΧΡΟΝΙΑΣ + ΣΥΓΧΡΟΝΙΑΣ που επιβάλλει να εξοικειώνεται ο Έλληνας όσο το δυνατόν και με τα "παλαιότερα Ελληνικά μας" (Σεφέρης). Αυτό προϋποθέτει συστηματική υποχρεωτική διδασκαλία τού αρχαίου λόγου, των αρχαίων κειμένων σε όλη την Εκπαίδευση (μαζί με ατομικά διαβάσματα και ατομική επαφή με τα κείμενα).

Ψήφισμα φιλολόγων για τη διατήρηση των Αρχαίων ως υποχρεωτικού μαθήματος:
Σας καλούμε να υπογράψετε για τη διατήρηση των Αρχαίων Ελληνικών ως υποχρεωτικού μαθήματος στη δημόσια ελληνική εκπαίδευση.[We need you to sign for maintaining Ancient Greek as a compulsory subject in Greek Education].Η ελληνική γλώσσα, αρχαία και νέα, είναι ενιαία. Η επαφή με κείμενα όλων των περιόδων της ελληνικής γλώσσας βοηθάει τους μαθητές να παρακολουθήσουν την εξέλιξή της, να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και να αποκτήσουν καλύτερη πρόσληψη του σύγχρονου κόσμου.

Για να ψηφίσετε πατήστε εδώ.

 

Εκτύπωση