Προς μια γλωσσική «θεωρία τής εξειδίκευσης» βασισμένη σε μια «γραμματική τού ρήματος»

Georgios Babiniotis, Towards a Linguistic Theory of Specification Based on a Verb Grammar, International Journal of Language and Linguistics. Volume 10, Issue 3, May 2022 , pp. 176-180.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο