Νέο μεγάλο Λατινοελληνικό Λεξικό.

Μπράβο στους συναδέλφους διαπρέπεις  Καθηγητές τής λατινικής φιλολογίας τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριο Νικήτα και Λεωνίδα Τρομάρα για το πραγματικά μεγάλο επίτευγμά τους: την έκδοση τού έργου τους «Σύγχρονο Λατινο-ελληνικό Λεξικό. Από τις απαρχές τής λατινικής γραμματείας μέχρι τον 9ο μ.Χ. αιώνα», 1764 σελίδες (Έκδοση: “University Studio Press”). Τα  παλαιά λατινο-εληνικά λεξικά τού Στέφανου Κουμανούδη και Ευστράτιου Τσακαλώτου, πολύ χρήσιμα βοηθήματα, δεν έχουν την πληρότητα, την έκταση, τη σύγχρονη επιστημονική γνώση, τη μορφή και την εκδοτική εμφάνιση αυτού, τού πραγματικά σύγχρονου λεξικού. Βεβαίως, όσοι ασχολούμεθα με τη γλώσσα, και την πολύτιμη λατινική γλώσσα, καταφεύγουμε έως τώρα στα μεγάλα ξένα (αγγλικά) λεξικά των  Lewis- Short (A Latin Dictionary, 1879) και το νέοτερο τού P. Glare (Oxford Latin Dictionary, 1968-1982). Εφεξής το Λεξικό των καθηγητών Δ. Νικήτα – Λ. Τρομάρα καλύπτει πλήρως τις γλωσσικές αναζητήσεις μας, δοθέντος ότι κάθε λήμμα δίνει όλες τις σημασίες τής λέξης με πολλά παραδείγματα από τη λατινική γραμματεία. Αξίζουν συγχαρητήρια στους δύο συναδέλφους και στο επιστημονικό επιτελείο τους αλλά και στον εκδότη για τη σύνταξη ενός τέτοιου έργου που ανεβάζει το επίπεδο τής έρευνας, διδασκαλίας και σπουδής τής λατινικής γλώσσας στη χώρα μας.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο